Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak Toekomstvisie RAI

Het bewonersplatform Zuidas wil de volgende overwegingen aan de commissie meegeven.

1.    Gebouwen
a. Hotel
Na, dan wel door onze inspraak van 3 jaar geleden is het hotel in dit plan aan de straatzijde gepland. Dat stellen we zeer op prijs.
In onze schriftelijke reactie hebben we gepleit voor een situering voorbij de parkeerinrit gezien vanaf het Station RAI. In de Nota van Beantwoording staat dat nog wordt gestudeerd op de definitieve locatie. Een situering dicht bij het metrostation lijkt ons meer voor de hand te liggen. Bovendien kan de Oost-West verbinding voor voetgangers en fietsers dan gemakkelijker langs de Groene Zoom gelegd worden.
b. De toren op de hoek van het Scheldeplein zou moeten aansluiten bij de bebouwing in de omgeving. Een lager en breder gebouw ligt dan meer voor de hand.

2.    Fasering in de planning en de bouw
Er is een bovengronds parkeergebouw gepland, waarbij gebruik gemaakt moet worden van dezelfde afslag vanaf de Europaboulevard. De parkeerplaatsen zouden vooral noodzakelijk zijn voor het opvangen van de pieken. De vraag is of de afslag deze piekbelasting wel kan verwerken; in de huidige situatie ontstaan bij pieken al files op de A10.
Wij willen u voorstellen de bouw van het parkeergebouw uit te stellen tot na de in gebruik name van de Noord-Zuidlijn. Het wordt dan snel duidelijk of de parkeerbehoefte de bouw noodzakelijk maakt. Bovendien is er dan duidelijkheid over de aanleg van het DOK voor de A10 en de effecten hiervan op de verkeersstromen naar de RAI.

Namens het bewonersplatform Zuidas: Cisca Griffioen, voorzitter

Lees verder over: Inspraak.