Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak Woonvisie 2008-2011 “Zuideramstel naar een goede mix 2”

Geacht bestuur, het bewonersplatform Zuidas heeft kennis genomen van de woonvisie 2008-2011 voor het Stadsdeel Zuideramstel. Als organisatie voor het Zuidasgebied en de flanken beperken wij onze opmerkingen tot deze wijken.

  1. Het bpz onderschrijft het algemene beleid om diversiteit in de verschillende wijken te handhaven, naast behoud van een eigen buurtkarakter.
  2. Het bpz wil pleiten voor het vastleggen van een hoger percentage woningen in Zuidas, bestemd voor de middeninkomens. In de prognose nieuwbouw 2008-2011 is voor Zuidas uitgegaan van 450 woningen ( 17 %) en is al aangegeven dat 30 % sociale woningbouw al is verlaagd door uitruil met Gershwin.
  3. Woonruimte voor studenten in Zuidas lijkt ons van belang, maar wij zouden beperking van sociale woningbouw tot studentenhuisvesting een verarming vinden.
  4. Het realiseren van woningen in Zuidas voor ouderen en mensen die zorg nodig hebben lijkt ons een goede bijdrage aan de gewenste mix
  5. In de nota wordt gesteld dat Amsterdam een aantrekkingskracht heeft op expats. Deze categorie verblijft over het algemeen een korte periode in een Amsterdamse woning. Zij hebben een voorkeur voor Amsterdam Centrum en Zuidas verwacht dat deze wijk ook aantrekkelijk zal zijn voor expats. Wij pleiten ervoor een maximum percentage woningen te bestemmen voor expats, om een duiventileffect te voorkómen.
  6. Als bewonersorganisatie onderschrijven wij uw opmerkingen over bewonersparticipatie. Om de betrokkenheid van bewoners bij hun woning en woonomgeving te bevorderen adviseren wij u een proactief beleid te voeren.

Lees verder over: Inspraak, Voorzieningen, Zuidasthema's.