Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak Zuidasaccenten

Het bewonersplatform Zuidas heeft in de nieuwe versie van de Zuidasaccenten een aantal verbeteringen geconstateerd ten opzichte van de eerste versie. Met name het accent op informatie en communicatie is ons uit het hart gegrepen. Wij zijn uiteraard van harte bereid mee te helpen om deze communicatieve taken in een optimale structuur vorm te geven.

Op pagina 10 wordt vermeld dat het Stadsdeel zichzelf de rol van toezichthouder op de verstrekte informatie toedeelt. Het bewonersplatform zou graag zien dat met name ook de informatievoorziening in en bij de bouwwerkzaamheden aan bewoners en gebruikers verbeterd wordt.Van belang is in dit stadium vast te stellen hoeveel invloed het Stadsdeel kan uitoefenen op de definitieve besluitvorming in de Gemeenteraad en daarna. Deze is weliswaar voorgenomen op 4 juni a.s., maar naar onze mening ontbreken nog wel een aantal stukken die noodzakelijk zijn voor de besluitvorming. Het nog steeds achterwege blijven van een integraal verkeersplan heeft zelfs het Stadsdeel er kennelijk toe bewogen om het voornemen uit te spreken om zelf een verkeersstudie uit te voeren.( pag. 17, par.5). Ook het niet tijdig gereed zijn van het door de supervisoren van de Zuidas noodzakelijk geachte beeldkwaliteitsplan bemoeilijkt een evenwichtige besluitvorming.

Het bewonersplatform onderschrijft de uitgangspunten voor de invulling en het beheer van de openbare ruimte en pleit daarbij voor een maximale openbaarheid van de groen ingevulde ruimten, dus ook de binnentuinen van de kantoren en de sportvelden.

Op blz. 11 wordt gepleit voor een andere vestiging van de Christus geboortekerk. Het bewonersplatform bepleit eerst een onderzoek naar de noodzaak van het voortbestaan van deze parochie; wellicht is een samenwerking met de op een steenworp afstand gelegen Thomaskerk een optie. Wij zijn wel van mening dat er geen enkele noodzaak bestaat om een kerkgebouw in het Beatrixpark of een andere voor groen bestemde plek te bouwen.

Op blz. 13 onderaan wordt vermeld dat scholen goed bereikbaar moeten zijn: lopend, per fiets en per auto. Gezien de constatering bovenaan dezelfde bladzijde dat 75 % van leerplichtige leerlingen van buiten het stadsdeel komt, lijkt bereikbaarheid per openbaar vervoer toch ook aangewezen.

Op blz. 16 wordt gepleit voor woningen voor de middengroepen, naast de sociale woningbouw. Voor het reserveren van 30 % voor de sociale woningbouw moet de gemeente Amsterdam 23 miljoen bijbetalen. Wellicht is het realistischer een totaal percentage vast te stellen voor sociale woningbouw en woningen voor de middengroepen van bijv. 50 % , zodat nog verschuivingen mogelijk zijn en de miljoenen van de Gemeente effectiever kunnen worden aangewend om een diverse bevolkingsopbouw te krijgen.

Wij zijn zeer bezorgd over de verkeersstromen die via de Europaboulevard en de Amstelveenseweg de aan- en afvoer naar Zuidas moeten verzorgen. Deze beide wegen zullen naar verwachting forse knelpunten opleveren waardoor veel straten van Buitenveldert vol zullen staan met auto’s. Een integrale verkeersstudie is dan ook aangewezen. De geplande 30.000 parkeerplaatsen in Zuidas werken niet ontmoedigend op het autoverkeer. Om parkeren in de aangrenzende wijken te voork√≥men, mogen de parkeertarieven niet te veel verschillen van die in de omgeving.

Voor het openbaar vervoer pleiten we voor een herkenbaar station met in- en uitgangen in 4 richtingen. De aanwezigheid van de RAI, de ROC en het musicaltheater rechtvaardigen het behoud van Station RAI. Een voetgangersbrug over de Europaboulevard lijkt ons een noodzakelijke voorziening, mede gezien de uitgang van de Noord-Zuidlijn op het voorplein van de RAI.
Deze lijkt ons meer voor de hand te liggen dan de op blz. 13 genoemde fietswandelbrug over de Amstel.

Lees verder over: Inspraak, Zuidasgebieden, Zuidasthema's.