Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraakreactie Startnotitie Musicaltheater Amsterdam

Geachte heer, mevrouw,

In het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) zijn verschillende buurt- en belangenorganisaties van bewoners rondom het Zuidasgebied verenigd.
Het BPZ heeft kennis genomen van de startnotitie en betreurt het dat de MER alleen geldt voor het Musicaltheater. Het zou beter zijn als voor het hele plangebied Kop van de Rivierenbuurt, inclusief de toevoerwegen, wordt onderzocht wat de mogelijke milieu-effecten zijn op het plangebied en op het omliggende gebied. Het Musicaltheater maakt immers deel uit van het grotere ontwikkelingsgebied Kop Rivierenbuurt en kan niet los worden gezien van de andere plannen. Met een MER voor het hele gebied krijgt men een beter overzicht van alle effecten die deze planontwikkeling heeft op de buurt. We hopen dat het gehele plangebied alsnog bij de MER betrokken zal worden.

Lees verder over: Inspraak, Kop Zuidas.