Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraakreacvtie op het concept-projectbesluit Fred. Roeskestraat

Aan de raadscommissie II van ZuiderAmstel
griffie@zuideramstel.amsterdam.nlInspraakeactie van het Bewonersplatform Zuidas op het concept-projectbesluit Fred. Roeskestraat, vergadering raadscommissie !! op 14 april 2005

Het Bewonersplatform Zuidas heeft de volgende opmerkingen over het concept-projectbesluit Fred. Roeksestraat. Enkele aangesloten groeperingen zullen wellicht ook een eigen reactie sturen.

Volume en bouwhoogte
In het Projectbesluit is sprake van nieuwbouw van 60.000 vierkante meter op de kavels van ROC, Platoschool en Openluchtschool. Deze kavels vormen samen slechts 40% van de totale bebouwde oppervlakte van het gebied. Toch wordt voorgesteld hier anderhalf keer zoveel volume te realiseren dan er op de andere 60% van de kavels nu al staat. Het BPZ meent dat het beter is om aan te sluiten bij de bebouwingsdichtheid en de bouwhoogte in de omgeving. Dit maakt het ook mogelijk de gewenste geleidelijke overgang in bouwhoogte van het kerngebied Zuidas naar de omliggende woonbuurten te realiseren.

Verkeersveiligheid
Als de Fred. Roeskestraat een straat voor doorgaand verkeer wordt, moet de veiligheid voor de vele fietsers en scholieren in de Fred. Roeskestraat gewaarborgd worden. Verder valt ons op, dat de inritten voor de geplande parkeergarages allemaal de doorgaande fietsroute kruisen. Het BPZ wil dat als dit soort kruisingen dan toch nodig zijn, deze zo worden aangelegd dat het fietsverkeer hier zo min mogelijk hinder en gevaar van ondervindt.

Doorzichten
Het BPZ pleit voor het behoud of het verbeteren van de doorzichten tussen de verschillende kavels van de Roeskestraat naar het Zuider Amstelkanaal.

Lees verder over: Inspraak, Noordzone.