Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Investeringsagenda OV

Op de website van de Stadsregio Amsterdam staat een document  waarin de OV ambities en investeringen worden verwoord. In december van 2013 is die investeingagenda vastgesteld door het DB.

ov chip"In deze Investeringsagenda worden de investeringsambities van de Stadsregio Amsterdam met het stedelijke en regionaal OV beschreven.
Ter bepaling van de denkrichting zijn de ambities geconcretiseerd in trajecten waarop wordt geïnvesteerd. De Investeringsagenda is gericht op
de middellange termijn (2025) en geeft een doorkijk naar de lange termijn (2035). De agenda volgt de ruimtelijke ontwikkelingen die in deze
twee zichtjaren zijn voorzien. Daarmee vormt de Investeringsagenda als het ware het infrastructurele sluitstuk van de ruimtelijke opgaven.
De agenda is op uitvoering gericht en de trajecten worden dan ook samen met de partners verder uitgewerkt. De Stadsregio Amsterdam is zich er –
van bewust dat deze op uitvoering gerichte ambitie ook iets betekent voor haar eigen werkwijze en organisatie en voor de samenwerking met haar
partners. De Stadsregio Amsterdam wil vanuit een heldere taakverdeling de samenwerking met partners oppakken. In deze agenda worden hiertoe
concrete voorstellen gedaan.
Met deze Investeringsagenda OV legt de Stadsregio Amsterdam haar ambities met betrekking tot de OV-infrastructuur vast, maar treedt de
Stadsregio Amsterdam natuurlijk niet in de besluitvormingsverantwoordelijkheden van de wegbeheerders en eigenaren van de infrastructuur.
De uiteindelijke besluitvorming over de uitvoering en aanleg van OV-infrastructuurprojecten blijft voorbehouden aan de gemeenteraden.
De Stadsregio is over de concept-plannen en voorstellen in de consultatiefase de dialoog met haar partners aangegaan. In het
document zijn de reacties verwerkt."

Lees verder over: Organisatie, OV.