Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Investeringsagenda Regioraad en Vervoerplan 2014 GVB

Een samenvatting door Richard Bakker van ROVER op 8 juli 2013

Zoals gebruikelijk bij de overheid worden de meest ingrijpende plannen altijd in de hoogzomer gepresenteerd waarin veel burgers op vakantie zijn. Dus ook nu weer! Hier alvast een vooruitblik:

1.    Vervoerplan 2014 (GVB)

 • Lijn 62 gaat veel minder vaak rijden.
 • Dat betekent bijvoorbeeld dat bejaardentehuizen in Buitenveldert minder goed bereikbaar zullen worden.
 • Stadsdeel Nieuw-West heeft een plan waarin tijdens uren waarin lijn 62 niet rijdt er kleine elektrische buurtbusjes worden ingezet die worden bemand door vrijwilligers. Als dit voornemen wordt uitgevoerd zullen de gevolgen ook in Buitenveldert merkbaar zijn.
 • De bushalte Bleyenbeek (lijn 62) aan de Van Boshuizenstraat (nabij bejaardenhuis de Buitenhof bij Nieuw Herlaar ) zou moeten worden opgeheven. Er is een alternatieve halte om de hoek aan de Europaboulevard. Toch zal het uiterst zuidoostelijke deel van Buitenveldert er waarschijnlijk last van ondervinden.

Meer informatie:http://www.gvb.nl/nieuws/Pages/Meer-en-beter-ov-voor-minder-subsidie.aspx

http://www.gvb.nl/nieuws/Documents/Vervoerplan2014/index.html#p=24

2.    Investeringsagenda OV (Stadsregio Amsterdam)

Dit ingrijpende plan werd vorige week in gebouw De Bazel gepresenteerd. Hierin wordt een groot deel van het stedelijk OV overhoop gegooid.

 • Men gaat uit van bulkvervoer waarbij niet zozeer de Amsterdammers maar forensen centraal staan: de sterke lijnen worden sterker; de zwakke worden zwakker of verdwijnen zelfs.
 • De Stadsregio kiest voor een dubbel lijnennet: een ‘Plusnet’ (met grote halteafstanden) en een ‘Comfortnet’ (een uitgedund lokaal net, waarbij tram- en buslijnen worden gewijzigd of verdwijnen).
 • Ook de routes van het metronet veranderen ingrijpend. De lijnen die overblijven zouden vaker moeten rijden.
 • Reizigers worden gedwongen om vaker over te stappen.
 • Ook al is er officieel een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse, in werkelijkheid is dit een bedrijfseconomische afweging.
 • Het fijnmazige lijnennet van Amsterdam dreigt verloren te gaan.
 • Sociale aspecten spelen in deze studie geen enkele rol.
 • Er is een reële kans dat randgemeenten en groeikernen straks beter OV krijgen dan de buitenwijken van Amsterdam.

Aan dit rapport ligt een verkeersstudie van Goudappel Coffeng ten grondslag. Hierin wordt voorgesteld:

 • de route van tramlijn 5 te verleggen (via de Marnixstraat en de Haarlemmer Houttuinen naar CS;
 • tramlijn 24 op te heffen;
 • bus 15 te vertrammen (eindpunt zuidzijde station Zuid);
 • Lijn 65 zou dan via Buitenveldert worden geleid;
 • Lijn 62 verdwijnt ; de route zou deels moeten worden overgenomen door de streeklijnen 145 en 199). NB  Probleem is het gebrek aan tariefintegratie: de enkeltjes zijn vervoerdersgebonden. Bovendien mag je met de Ritkaarten van Connexxion niet eens overstappen op bussen van het eigen bedrijf…

Het is een uitgebreid dossier dat de nodige aandacht vergt. Lees vooral Bijlage 4 (zie aparte hyperlink onderaan).

De Reizigersadviesraad Amsterdam heeft hiervoor een speciale werkgroep onder voorzitterschap van Chris Vonk (secretaris ROVER-Amsterdam) opgericht. Men gaat zich over deze plannen buigen. Binnen ROVER moet er nog een discussie over de Investeringsagenda OV van de Stadsregio plaatsvinden. Stadsvervoerbelang is fel tegen de plannen van de Stadsregio.

 

Reageren op de Investeringsagenda OV kan tot 15 september 2013!

De eerstvolgende vergadering van de Regioraad is op 15 oktober 2013.

Meer informatie:

http://www.ovpro.nl/bus/2013/07/05/ov-amsterdam-kan-10-procent-veiliger-en-20-procent-sneller/

http://www.gvb.nl/nieuws/Pages/Meer-en-beter-ov-voor-minder-subsidie.aspx

Bijlage 4, Technische bijlage effectberekeningen

 

 

Lees verder over: Inspraak, OV.