Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Is zuidas duurzaam?

Duurzaamheid is op het ogenblik een veel gebruikt begrip. Al in 1987 werd door de commissie van de Verenigde Naties onder leiding van Brundtland duurzaamheid gedefinieerd als de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Duurzaamheid gaat dus over de schaarste van de hulpbronnen waarmee huidige en toekomstige welvaart wordt voortgebracht.
Meten is weten, dus werden systemen ontwikkeld om de duurzaamheid vast te stellen. En omdat duurzaamheid een wereldwijde zaak is, is het logisch om ons aan te sluiten bij een internationaal systeem. In Zuidas wordt gebruik gemaakt van het BREEAM systeem. BREEAM is een afkorting van Building Research Establishment Environmental Assessment Method, ontwikkeld door een soort Britse TNO. Dit systeem wordt over de wereld het meest gebruikt. Het is ook aangepast aan de Nederlandse situatie. Er is een BREEAM voor nieuwe gebouwen, een voor al in gebruik zijnde gebouwen en ook een voor gebiedsontwikkeling. In het meetsysteem worden scores gegeven voor 9 onderwerpen, die bij elkaar geteld leiden tot een ster. Er zijn 5 sterren te verdienen, waarbij 4 sterren als excellent geldt en 5 als outstanding.

In Zuidas hebben verschillende organisaties de handen ineen geslagen om Zuidas tot een voorbeeld van duurzaamheid te ontwikkelen. Onlangs is het tweede duurzaamheidsverslag verschenen, waarin wordt ingegaan op de verschillende aspecten. Vanzelfsprekend speelt de mobiliteit een belangrijke rol. De ligging van Zuidas tussen Amstel en Schinkel en tussen Buitenveldert en Zuid maakt het handhaven van de bereikbaarheid tot een bijna dagelijkse puzzel, of om het in modern jargon te zeggen tot een grote uitdaging. Dus zijn er deelauto’s, deelfietsen, projecten waarbij deelnemers 10 dagen hun autosleutels inleveren en anders reizen en ook oplaadpunten voor elektrische auto’s. Het openbaar vervoer hoort hier natuurlijk ook bij.
Kantoorgebouwen in Zuidas moeten minimaal 4 sterren in het BREEAM systeem hebben.
In deze lijn heeft het in aanbouw zijnde Amtrium van de RAI het certificaat al behaald.
Veel gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen, zoals de RAI en het WTC.
Vrij liggende openbare ruimte wordt zoveel mogelijk benut, zoals de Mini-Rondeel met kippen en verse eieren en de tijdelijke moestuintjes daarnaast in de oksel van de A10.
Woningen moeten energieneutraal worden gebouwd.

Het ziet er dus veelbelovend uit voor Zuidas. Wellicht kunnen de wat oudere gebouwen nog wel een verbetering gebruiken. Zij kunnen wat leren van hun duurzame buren.
U kunt het hele verslag lezen op de website van het bewonersplatform Zuidas (duurzaamheidsverslag 2013) 

Cisca Griffioen

Lees verder over: Publicaties.