Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Is Zuidas te energiek?

De energievraag van de Zuidas is enorm en komt overeen met een stad van zo’n 200.000 woningen. De plannen voor de Zuidas gaan uit van een totaal vloeroppervlak van ongeveer 2.400.000 m², vergelijkbaar met zo’n 22.000 woningen.

De meeste energie kost de koeling, de verwarming vraagt slechts minder dan 20 %. Hoewel de Amsterdamse bodem heel geschikt is voor warmtekoude opslag, zijn de mogelijkheden hiervoor in de Zuidas beperkt. Voor verwarming zou de bodem voldoende mogelijkheden geven, maar voor de koeling zal dat onvoldoende zijn. Op deze toplocatie is koeling noodzakelijk voor de gebouwen zelf en voor hun broodnodige apparatuur en de bijbehorende koeling. Die allure kent zijn (energie)prijs en daarbij kan het Nieuwe Meer niet gemist worden.

Het Nieuwe Meer moet de nodige koelte brengen door koud water uit de diepte naar de Zuidas te pompen. Het in de gebouwen opgewarmde water wordt weer terug geloosd op de oppervlakte van het meer. In februari jl. heeft de Raad van State de vergunning voor deze lozing vernietigd, omdat onvoldoende duidelijk is of het geloosde warme water snel genoeg mengt met de rest van het Meer. Dat is wel nodig, want het water mag in zijn geheel worden opgewarmd tot zo’n 28º C.

Eerder had het stadsdeel Slotervaart al bezwaar gemaakt tegen de ontwerpvergunning mede vanwege de eis dat het zuurstofgehalte minimaal de helft is van gebruikelijk viswater. Het stadsdeel hecht aan een goede kwaliteit van het zwemwater en is bezorgd dat een laag zuurstofgehalte dit niet waarborgt.

De andere mogelijkheid is natuurlijk om na te gaan of de vraag naar energie niet verminderd kan worden. Maar wie doet dat? De kosten voor energie vallen op een dure plek als de Zuidas niet op. Projectontwikkelaars hebben nauwelijks aandacht voor energieverbruik. Ook van de gemeente is weinig te verwachten, zeker nu het plan is om de Zuidas voor 60 % privaat te gaan ontwikkelen. De vormen en de gevels van de gebouwen wekken niet de indruk dat over zonlichtwering niet is nagedacht. Zoveel gebouwen dicht bij elkaar zorgen voor een warmtewolk, die de vraag naar koeling vergroot. De nodige en minder nodige apparatuur in die gebouwen dragen daar verder aan bij.

Het waterschap heeft besloten om de vernietigde lozingsvergunning te gedogen. Zelfs het lozen van het opgewarmde water in de diepte in plaats van op de oppervlakte zoals nu, lijkt niet te worden overwogen. Nog een geluk voor de vissen dat het buizenstelsel nog enige haperingen kent. Voor de vraag naar koelwater is nog veel meer meerwater nodig.

Voor de koukleumen onder de zwemmers lijkt een warm bad misschien aantrekkelijk. Maar te warm water is ook een prima voedingsbodem voor allerlei ongedierte.

Wachten we tot al het water in dit fraaie meer bij het Amsterdamse Bos is opgewarmd of zijn de Zuidasbouwers slim genoeg een verantwoord evenwicht in de energiehuishouding te vinden?

Lees verder over: Groen, Water & Lucht, Publicaties, Voorzieningen, Zuidasgebieden.