Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Kantoren in Zuidas: een leefbare toekomst?

De bouw in Zuidas is begonnen met grote en hoge kantoorgebouwen. Gelukkig is ook door de Gemeente tijdig ingezien dat een apart zakencentrum in dit gebied alleen maar zou leiden tot een steriele omgeving, waarin het slecht toeven zou zijn. Dus werden de plannen verrijkt met woningen en voorzieningen zodat Zuidas zou kunnen uitgroeien tot een gemengde wijk, waar ook bezoekers zich welkom zouden voelen. Met Station Zuid als het centrale punt waar veel mensen in en uit het openbaar vervoer stappen. De inrichting van de openbare ruimte wordt ook steeds meer een belangrijk agendapunt.

Door de financiële crisis werd het tempo aanzienlijk vertraagd. De regering moet over enige tijd besluiten over de aanleg van het DOK, waardoor de A10 als eerste onder de grond zou verdwijnen. Zo lang deze besluitvorming niet tot stand is gekomen, kunnen geen plannen worden gemaakt, laat staan uitgevoerd, die met het DOK samenhangen.Toch ligt de bouw niet helemaal stil. Er zijn bouwactiviteiten aan de ROC langs de Europaboulevard, de nieuwbouw van het St. Nicolaaslyceum in Beethoven en het Westflankgebouw voor de Eerste Hulp en de Geestelijke Gezondheidszorg van het VUmc. Verder is het nieuwe gebouw voor de Tandheelkunde net klaar, evenals het semi-permanente gebouw Initium voor de VU aan de Buitenveldertselaan. Deze categorie gebouwen kunnen we tot voorzieningen rekenen. Verder worden de woningen die in aanbouw waren, afgebouwd.
Hoe staat het met de kantoren?
AKZO NOBEL heeft al geruime tijd de beschikking over het bouwterrein waarop de nieuwbouw van het hoofdkantoor is voorzien. Maar een bouwvergunning is geen bouwplicht, zodat er nu een grasland ligt en we moeten afwachten wanneer er gebouwd gaat worden.
Dus is er alle reden om plannen voor nieuwe kantoren met Argusogen te bezien. Er is de laatste tijd veel aandacht besteed aan de grote leegstand van kantoren in de regio Amsterdam. Deze gebouwen staan veelal te verloederen, omdat transformatie voor andere bestemmingen heel kostbaar is en zelfs slopen duurder is dan leeg laten staan. Een enkel kantoor wordt omgebouwd tot hotel. En ook ombouw tot studentenwoningen komt op gang.
In Zuidas vestigen zich regelmatig nieuwe kantoren. Het stemt natuurlijk tot tevredenheid dat dit peperdure gebied ook in deze tijd aantrekkelijk is. Maar uit onderzoekgegevens van Alfrink uit Utrecht blijkt dat liefst 80 % van de nieuwe bedrijven in Zuidas een kantoor in de stad achter laat, vooral in Centrum of Oud-Zuid. Maar er is ook leegstand in Zuidas. Dat houdt de planning voor nieuwe kantoren echter niet tegen. Er komt een groot nieuw kantoorgebouw naast ACTA van 40.000m2 en ook in het uitvoeringsbesluit voor de Fred Roeskestraat is een flink kantooroppervlak voorzien. Wellicht zou de Gemeente bij het verstrekken van een bouwvergunning de voorwaarde kunnen meegeven dat het gebouw zó ontworpen wordt dat omzetten in woningen eenvoudig kan worden gerealiseerd?

Bewonersplatform Zuidas

Lees verder over: Publicaties.