Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Kenniskwartier op komst

Voor de bouwplannen voor het gebied waar onder andere de VU en Sportclub Buitenveldert gevestigd zijn, is een concept startbesluit gemaakt. Omdat de VU er zo’n prominente plaats inneemt, wordt dit deel van Zuidas ook wel aangeduid met de naam Kenniskwartier.

Voor deĀ bouwplannen voor het gebied waar onder andere de VU en Sportclub Buitenveldert gevestigd zijn is een concept startbesluit gemaakt. Omdat de VU er zo’n prominente plaats inneemt, wordt dit deel van Zuidas ook wel aangeduid met de naam Kenniskwartier. Voor de VU en omgeving is een bebouwing van zo’n 900.000 m2 voorzien, in omvang vergelijkbaar met de mogelijke Dokbebouwing.
Hierbij waagt de VU de oversteek naar de andere kant van de De Boelelaan en gaat daarmee deel uitmaken van de kern van het Zuidasgebied. Dat betekent dat de De Boelelaan dit Kenniskwartier zal doorsnijden. Bij een Universiteit horen veel studenten die voor een deel per fiets en voor een deel per trein reizen. De nabijheid van Station Zuid en de gratis OV-kaart maakt het voor veel studenten aantrekkelijk spoorstudent te zijn. Zij moeten dus de Buitenveldertselaan en de De Boelelaan probleemloos kunnen oversteken. Maar in de plannen staat dat de afwikkeling van het autoverkeer ook op de Buitenveldertselaan prioriteit heeft. Hoe de De Boelelaan zal worden ingericht is nog helemaal niet duidelijk. Enerzijds is de laan nodig voor autoverkeer, zeker ook voor ambulances en patiƫnten voor het VUmc, anderzijds trekken zowel Universiteit als Ziekenhuis veel voetgangers en fietsers. En het tram- en busnet moet hier ook nog een plaats in kunnen vinden. De tramlus bij het VUmc zal worden verplaatst, maar hoe worden de gevolgen voor de passagiers opgevangen?

In de plannen zijn veel ondergrondse parkeerplaatsen opgenomen. Op een drukke De Boelelaan is weinig ruimte voor parkeren op het maaiveld. Voor de garages moeten in- en uitritten worden aangelegd en we moeten maar hopen dat die niet ten koste gaan van de rust in de omgevende straten. Nog afgezien van het al vaak benadrukte probleem van het sluipverkeer en het sluipparkeren als geen goede oplossing wordt gevonden voor de grote verschillen in parkeertarieven tussen Zuidas en omgevende woonstraten. Voor de bewoners moeten dus oplossingen gevonden worden in vergunningen voor bewonersparkeren en een vorm van betaald parkeren voor hun bezoek. En waar laten we al die fietsen?

De Hortus behoort ook tot het gebied van het Kenniskwartier. Over deze groene oase in een nu al versteende omgeving zwijgen de plannen. De VU zou zich moeten inspannen om deze groene en leerzame tuin te behouden voor hun studenten, bezoekers en bewoners. Dit is toch ook een onderwijsfunctie van een Universiteit? En de gemeente gaat toch over het openbare groen?

Lees verder over: Publicaties, VU(mc).