Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Kop Zuidas: Old school en nieuwbouw (wijkkrantart. nov. 2022)

Het gebied tussen de A10, de Europaboulevard, Zorgvlied en de Zuidelijke Wandelweg heet KOP
ZUIDAS. De STAART van Zuidas is inmiddels steeds langer geworden en rijkt tot aan de Nieuwe Meer.
Kop Zuidas is vrij klein en wordt steeds meer volgebouwd. In de hoek van deze wijk aan de
Gaasterlandstraat staat nu nog de Old School. Voor veel buurtbewoners een bekende locatie waar
bijeenkomsten zijn gehouden en waar van alles georganiseerd werd. Hoe oud is deze “old”school?
Het gebouw stamt uit 1973 en is dus nog geen 50 jaar oud. Oorspronkelijk zat hier de Katholieke
Nijverheidsschool. Vanaf 2013 kreeg dit gebouw de naam: broedplaats Old School. De
Erfgoedvereniging Heemschut heeft geprobeerd dit gebouw tot gemeentelijk monument te laten
verklaren, maar dat is door de rechter afgewezen met als argument dat het belang van woningbouw groter is.
Er is een sloopvergunning afgegeven voor dit gebouw en dat gaat binnenkort gebeuren. De
bedoeling is dat op dit terrein 300 woningen komen en een parkje. Zoals gebruikelijk moeten er weer bomen worden gekapt, ditmaal liefst 108, waar wel compensatie voor wordt geboden. Bovendien zijn er vleermuizen die een nieuw onderkomen krijgen in vleermuiskasten op het dak van de nabijgelegen synagoge. Al in 2019 kreeg het groene dak een nieuwe bestemming in de Pijp. Maar er zit ook asbest in het gebouw, dat nog voor de sloop goed in kaart gebracht moet worden. Dat zou in oktober gebeuren, en de daaropvolgende sloop van het gebouw duurt ongeveer 5 maanden. Daarna zal het terrein nog wel een tijdje braak liggen, want de woningbouw kan pas starten als het stukje langs de A10 naast Crossover bebouwd is. Die bebouwing moet dienen als geluidsscherm voor de woningen.
De bouw van Crossover loopt voorspoedig. De buitenkant is wind- en waterdicht, dus kan de gevel
met bakstenen bekleed worden en kan aan de binnenkant verder gewerkt worden. Het wordt een
multifunctioneel gebouw met 9 kantoorverdiepingen aan de ene kant en 6 woonverdiepingen aan de andere kant. Er komt een binnentuin voor bewoners. Aan de kant van de A10 kunnen de ramen niet open. Er komen 60 sociale huurwoningen voor startende studenten en 60 voor statushouders. En ook nog 10 koopappartementen. Als alles goed blijft gaan kan het gebouw medio 2023 opgeleverd worden.
Over de bestemming van het terrein van de Old School is inmiddels veel beroering ontstaan. Er is een rechtszaak aangespannen bij de Raad van State. De Gemeente heeft begin 2022 in afwijking van het bestemmingsplan besloten dat er drie centra moeten komen: een buurtgezondheidscentrum, een broedplaats voor kunstenaars en een opvang voor dak- en thuislozen. De Mirandabuurt verzet zich tegen de daklozenopvang, omdat gevreesd wordt voor nog meer overlast dan er nu al is. In de nabijheid zijn al scholen en zorgcentra die een belasting voor de buurt vormen. De Gemeente vindt 30 units voor daklozenopvang kleinschalig en stelt dat een begeleidingscommissie zal toezien op het voorkómen van overlast. Tegenover de Mirandabuurt staan de oude bewoners van de Old School die het opvangcentrum prima vinden, maar proberen de sloop niet te laten doorgaan door een alternatief plan te maken.
We zullen zien wat de rechter gaat beslissen.

Cisca Griffioen, voorzitter Bewonersplatform Zuidas

wijkkrantartikel november 2022

Lees verder over: Algemeen, Kop Zuidas, Publicaties, Voorzieningen, Weekberichten, Zuidasgebieden.