Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Krimp in Zuidas

Vorig jaar nog werd door een motie van de Gemeenteraad van Amsterdam de bovengrens van de bebouwing van Zuidas verhoogd tot 3 miljoen m2.  De tot stilstand komende bouwplannen en stijgende leegstand, ook in Zuidas, leek de raadsleden te ontgaan en weerhield hun niet dit besluit te nemen.  De Groningse Blauwe stad en de Amsterdamse Zuidas mogen nu beide krimpen. Een band tussen het verre noorden, waar toch niets boven gaat en de hoofdstad.

De gemeentelijke bijdrage voor sociale woningen in Zuidas is in de bezuinigingen gesneuveld en met de topwoningen wil het ook niet vlotten. Naar verluid is de eerste Zuidas woontoren al met verlies verkocht. Zo’n eenzijdig woningbestand, vooral gericht op een zo hoog mogelijke opbrengst, blijkt kwetsbaar te zijn. Gemengde woningbouw geeft meer leven op de Zuidas, maar met de hoge grondprijzen zal het moeilijk zijn woningen voor het middensegment te realiseren. Daarnaast schrapte de gemeente zonder veel ophef vooralsnog 400.000 m2 kantoren, bijna de helft van de oorspronkelijk geplande omvang. Daarmee krimpt de kantoren toplokatie, die de Zuidas ooit beoogde.te worden. Andere kantoorgebieden in en om Amsterdam worden hierdoor  behoed voor nog meer leegstand. Op lange termijn zal het vooral afwachten zijn hoe de kantorenmarkt zich ontwikkelt en of flexibel bouwen niet het antwoord zal zijn op de nieuwe ontwikkelingen.
De kantorenkrimp sluit overigens de komst van nieuwe kantoren zeker niet uit. Hoewel de indruk wordt gewekt, dat die kantoren veelal uit verre internationale oorden komen, blijken het in werkelijkheid ook gewone Nederlandse kantoren te zijn, zoals AKZO, die weliswaar vertraagd een pand in het Beatrixpark laat bouwen. De plek ervoor is al kaalgekapt. Nog groter is het Zuidas bouwplan van Deloitte met een pand van niet minder dan 40.000 m2 ; ter vergelijking het kantoor van AKZO wordt 12.000 m2. Met deze nieuwbouw zorgen hun straks verlaten panden voor nog meer leegstand.
Het uitgangspunt van Zuidas uitgangspunt om evenveel woningen als kantoren te bouwen lijkt nu ondergeschikt te zijn aan de bouwmogelijkheden voor de korte termijn.
Niet verdwenen is de dokdroom. Onder leiding van de Rijksadviseur sloeg ook hier de versobering toe, tenminste 200.000 m2 dokbebouwing verdween uit de plannen. Het plan zou, mocht het nog doorgaan, gefaseerd uitgevoerd moeten worden. De besluitvorming daarover zal wel zomer 2011 worden. Al die tijd moeten we ons blijven behelpen met een sober en te krap station Zuid op een plek, die nog steeds een hoogwaardige openbaarvervoersknoop heet. Faseren betekent, dat de jarenlange bouwput rondom het dok nog langer aanwezig zal zijn en de omleidingsroutes – waarschijnlijk niet van topkwaliteit – nog langer gebruikt moeten worden.
Naast topkantoren en topwoningen mochten ook topwinkels in de Zuidas niet ontbreken. Alles top lijkt nu over met de komst van de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam, ook wel HEMA genoemd, naar Zuidas. Een tweede Zuidas P.C.Hooft, aanvullend op de winkels in de Beethovenstraat en het huidige, fors uit te breiden, winkelcentrum Gelderlandplein, zit nog steeds in de plannen.
We zullen moeten afwachten of de krimp tijdelijk zal zijn en wat van de mooie toekomstplannen uitgevoerd zal worden, maar vooral ook wanneer.

Lees verder over: Publicaties.