Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Kun je wonen naast de A-10?

Een echte gemengde woonwijk kan de Zuidas pas worden, als de A10 in een tunnel verdwijnt, heeft de gemeente ons jarenlang voorgehouden. Dit is het zogenaamde ‘dokmodel’. De milieunormen maken het namelijk onmogelijk om veel woningen in de Zuidas te bouwen zolang de A10 op een dijk blijft liggen. Het peperdure – 2 tot 3 miljard euro! – dokmodel zou daarom onmisbaar zijn om van de Zuidas een aantrekkelijke wijk om te maken.

Erg verrast waren we dan ook toen de gemeente met een plan voor een – 40 meter hoge – woontoren in het Beatrixpark pal naast de A10 kwam. Dat plan is ‘dokonafhankelijk’, wat betekent dat als de tunnelplannen voor de A10 niet doorgaan, die toren nog steeds gebouwd mag worden! De milieu-normen vormen ineens geen probleem meer. Vuile lucht en veel verkeerlawaai vormen kennelijk geen onoverkomelijke hindernis. Niet dat de overlast is afgenomen, maar de milieunormen kunnen blijkbaar met de nodige soepelheid worden toegepast. Het woonblok komt nog dichter naast de snelweg te liggen, dan de woonflats langs de A10-west!

De bebouwing in de rand van het Beatrixpark met kantoren, woningen en een museum krijgt een gezamenlijk vloeroppervlak dat vijf keer zoveel is als de huidige bebouwing – vooral een school -, die wordt vervangen. Toch stelt de gemeente dat het park niet kleiner wordt. Het ronde kerkgebouw wordt de toekomstige grens van de bebouwing. Het gebied van de huidige school tussen dit ronde pand en het park wordt bij het park gevoegd. In de strook langs de A10 dringt de bebouwing verder het park in.

Als je nu vanaf de tunnel in de Beethovenstraat langs de school naar het park fietst, volg je een brede bomenlaan, waarachter de school schuilgaat. Je waant je al in het park. De toekomstige omvangrijke bebouwing laat weinig groen meer over. Zoals ook elders in de Zuidas zal het groen massaal verdwijnen. Ook de doorgaande oost-west fietsroute moet in de nieuwe plannen verdwijnen. Fietsers worden uit het nieuwe wijkje geweerd en geacht eromheen te fietsen. Het Bewonersplatform Zuidas, de Wijkraad Zuid-West en de Fietsersbond hebben bezwaar gemaakt tegen het omleggen van deze belangrijke fietsroute.
Het Projectbureau Zuidas reageert binnenkort op de kritiek van bewonersorganisaties. Het gemeentebestuur neemt naar verwachting begin 2007 een besluit over de bouwplannen langs de Beethovenstraat.

Lees verder over: Beethoven, Dok, Publicaties, Voorzieningen, Zuidasgebieden.