Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Limerickwedstrijd van 15-jarig bewonersplatform Zuidas

15 jaar geleden kwamen bewoners bijeen
ze bespraken de plannen voor het gebied om hen heen
bewonersplatform Zuidas werd opgericht
met een geheel eigen gezicht
en met zorg voor de mensen tussen al dat steen

Het bewonersplatform Zuidas bestaat 15 jaar. Het bereiken van deze mijlpaal wordt 26 mei a.s. gevierd samen met het 75-jarig bestaan van het Beatrixpark. Een jubileum nodigt uit tot terugkijken op wat is bereikt, maar vooral tot een visie op de toekomst. In 1998 verscheen het masterplan Zuidas waarin de ontwikkelingsplannen voor het gebied tussen Amstel en Schinkel op ambitieuze wijze werden geschetst. In die tijd stonden het Atrium en het WTC, beide gebouwd in de tachtigerjaren, als eenzame torens in de omgeving van het Station Zuid, toen nog niet veel meer dan een halte voor het Schiphollijntje. ABNAMRO wilde zijn nieuwe hoofdkantoor niet aan het IJ vestigen, maar in deze nieuwe wijk die Zuidas ging heten. De naam Zuidas stamt al uit het uitbreidingsplan van Berlage van 1914. Berlage ontwierp een uitbreiding van de stad met behulp van een aantal brede assen. De as in Zuidelijke richting werd Zuidas en het station zou daarvan de afsluiting vormen. 
Al sinds 1998 zijn bewoners rond Zuidas actief om te pleiten voor een leefbare wijk met gemengde functies. Dus niet alleen glazen kantoorpaleizen, maar ook woningen en maatschappelijke voorzieningen en natuurlijk een mooi ingerichte en levendige openbare ruimte. Veel thema’s waren en zijn nog steeds aan de orde, zoals bereikbaarheid, groen en water, duurzaamheid. Het platform kent een flink aantal aangesloten organisaties. De huidige activiteiten betreffen het opstellen en verspreiden van de elektronische weekberichten, het organiseren van thema-avonden, overleg met Dienst Zuidas en Stadsdeelbestuur, indienen van zienswijzen op bouwplannen, het actueel houden van de website.
We hebben de plannen zien uitdijen en weer inkrimpen: van een diep dok om auto’s, treinen en metro’s onder de grond te brengen tot een minder diep dok vooralsnog alleen voor de A 10. De crisis heeft behoorlijk toegeslagen: er wordt minder gebouwd en ook de aanleg van het DOK zal langer duren. Van onze nationale filosoof Johan Cruyff  is de uitspraak : elk nadeel heb z’n voordeel.  En dat geldt ook voor de crisis. De crisis noopt alle betrokkenen tot goed nadenken over de plannen en vooral ook hoe deze wijk leefbaar gemaakt en gehouden kan worden en de vloeiende overgang naar de omgeving kan worden gerealiseerd. Voor het platform betekent dit  dat een lange adem nodig is om de toekomst in het oog te houden en bewoners en gebruikers betrokken te houden bij nog zeker 25 jaar ontwikkeling.
Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het platform wordt een limerickwedstrijd uitgeschreven. Een limerick bestaat uit 5 regels, waarbij de langere regels 1,2 en 5 op elkaar rijmen en de kortere regels 3 en 4 ook. Iedereen kan meedoen.
Deelname is eenvoudig:

  • Maak één of meer limericks met als onderwerp Zuidas
  • Sturen naar bpz@wocbuitenveldert.nl
  • Door deelname stemt u in met publicatie op onze website en in de weekberichten
  • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd
  • Inzendingen vóór 15 mei 2013
  • Vermeld naam en telefoonnummer en e-mailadres

 

Op zondag 26 mei maken we om 15.15 uur in het Beatrixpark vijf winnaars bekend.

Bewonersplatform Zuidas

Lees verder over: Organisatie, Publicaties.