Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Maartse buien in Zuidas


Zuidas is volop in bedrijf. Dat was goed te merken aan het lawaai van de heistellingen waarmee dieper en met dikkere palen dan gewoonlijk moest worden geheid in verband met de ondergrond. Vooral voor bewoners van Zuidas en de directe omgeving was dit wel afzien. Maar ook de plannen kwamen als maartse buien over ons heen: na de startbijeenkomst voor de herziene visie Zuidas in de Old School op 12 februari werden de resultaten in een online enquête verwerkt. Als u die nog niet heeft ingevuld kan dit nog tot en met 16 april. Er zijn 45 stellingen geformuleerd en u kunt ook aangeven wat volgens u het belangrijkste thema is voor de nieuwe visie. De resultaten worden tegelijkertijd bijgehouden, dus u kunt zien hoe andere mensen hierover denken en waar de antwoorden op de stellingen naar toe gaan. 9 juni is de volgende bijeenkomst waar de resultaten besproken zullen worden. Volgens het bewonersplatform blijft een integrale visie op de nabije en verre toekomst van deze wijk essentieel, dus om een internationale en ambitieuze uitstraling te hebben is een levendige en groene woonomgeving die goed bereikbaar is noodzakelijk. Omdat de bouw nog heel lang gaat duren, zijn maatregelen tijdens de bouw een absolute voorwaarde. Geluidsarm heien en een planning in overleg met bewoners is dan al het minste. Maar ook moet veel gedaan worden om bewoners in en om Zuidas een bijzonder woon- en leefklimaat te bieden.
Nu zijn er nog geen blijvende voorzieningen waarvoor mensen naar Zuidas komen. Evenementen zijn meestal eenmalig en de meeste omwonenden zijn evenementen-moe geworden. Dit komt vooral door het veel te hoge geluidsniveau en soms ook ander vormen van overlast voor de buurt. Het moet toch mogelijk zijn iets te organiseren waar iedereen plezier aan kan beleven zonder weg te hoeven vluchten voor het lawaai waardoor je elkaar niet meer kunt verstaan en je het risico loopt op gehoorschade. Al heel vaak hebben we gepleit voor een filmhuis. Ook openbaar toegankelijke uitzichtpunten vanuit de hoge kantoortorens, zoals op de open toren dag van 28 maart, kunnen een goede attractie vormen.
Voor bewoners die betrokken willen zijn en blijven bij de ontwikkelingen van Zuidas, worden informatiemarkten gehouden, zoals op 9 maart over de Noordvleugel, dat is het gebied van de Rechtbank tot en met Beethoven en op 23 maart over het DOK. Het bewonersplatform kondigt alle bijeenkomsten aan in de weekberichten. U kunt zich daarop gratis abonneren via www.bewonersplatformzuidas.nl . Ook de nieuwsbrief van Zuidas geeft veel informatie. Zuidas moet een echte wijk van Amsterdam worden en geen eiland blijven. Daar kunnen wij als bewoners aan bijdragen. 

Cisca Griffioen

wijkkrant WOCB maart/april 2015

Lees verder over: Dok, Noordzone, Publicaties.