Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Concept Masterplan ZuidasDok

"Het concept Masterplan ZuidasDok beschrijft het kader en de ambities van het project ZuidasDok.Het beoogt het project te optimaliseren door integraal afwegingen te maken over de toekomstige invulling van het gebied. Het verwoordt enerzijds de kaders waaraan het project in ieder geval moet voldoen en wat in ieder geval gerealiseerd wordt. Anderzijds ambities waarop de komende periode wordt ingezet. Voor die ambities geldt dat het wensen zijn, waarvan geprobeerd wordt deze zoveel mogelijk te realiseren. Het plan dient dan als handvat in de uitwerking van het project en helpt zodoende om een aannemer te vinden die het meest past bij de opgave voor ZuidasDok", aldus dienst Zuidas in haar berichtgeving van september 2013 op haar website. Daar staan ook pdf's die u kunt raadplegen.

Lees verder over: Dok, Inspraak.