Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Memo Eindpunt Amstelveenlijn in de Zuidas plus Aanpak tijdelijke situatie V&V en OV netwerkstudie Zuidas tot 2025

logo regioraadNaar aanleiding van de motie in de regioraad over een betere aansluiting tussen tram en metro i.h.k.v. de vaststelling voorkeursvariant Ombouw Amstelveenlijn heeft het DB van de stadsregio de opdracht gekregen een compactere overstap te realiseren. De Stadsregio en Zuidas hebben de mogelijkheden daartoe in een memo vastgelegd en dat is op 10 december in de regioraad behandeld. De brief van wethouder Wiebes (DB stadsregio) d.d. 27.11.13 heeft twee bijlagen: Memo en Plan van aanpak van dienst Metro ivm tijdelijke situatie verkeer en vervoer bij ombouw Amstelveenlijn. 5-5_brief_db_27-11-13_motie_en_toez_amstelveenlijn_plus_bijlagen-1 regioraad 10.12.13 pdf

Voor het grotere verband van het OV netwerk en de scenario's tot 2025 in Zuidas raadpleeg dit pdf OV Netwerkstudie Zuidas, versie def 8.8.2013

of lees de samenvatting notitie_OV_netwerkstudie_Zuidas.docx aug 2013.

Lees verder over: OV.