Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Milieu-effekten in de Zuidasflanken

Volgens de Europese regels behoren de milieugevolgen van grote projekten in een vroeg stadium onderzocht te worden.  Juist dat maakt het mogelijk om eventuele nadelen van de plannen voor het milieu vast te stellen en te verminderen, of zelfs te voorkómen.  De afgelopen jaren werd vooral nagegaan of een milieu-effekt rapportage (MER) voor het gebied van Zuidas rond het DOK wel nodig zou zijn en tot voor kort vond men van niet. Maar beter laat dan nooit, er is nu een MER en zelfs meer dan dat: er komen er liefst twee!  Een MER voor het VU en VUMC gebied en een MER voor de Zuidas Flanken.  Met de Zuidasflanken wordt het hele gebied van Zuidas bedoeld  buiten de A10 en de sporen ( het toekomstige DOKgebied), en de VU en het VUmc.

De VU en het VUmc maken het grootste deel uit van het Kenniskwartier, dat is het hele gebied vanaf de Buitenveldertselaan tot aan de Amstelveenseweg.
Het is natuurlijk direct duidelijk dat de milieu-effecten van verkeer, geluid, lucht zowel van toepassing zullen zijn voor de flanken als voor het VU-gebied.
Dus wordt een constructie bedacht om enerzijds twee MER’s  te kunnen uitbrengen, maar anderzijds de identieke delen van elkaar te kunnen overnemen. Dat spaart wel werk, maar geen papier, omdat in beide MER’s het gemeenschappelijke deel wordt beschreven en de achterliggende onderzoeken als deel B is opgenomen.

In de MER komen dus allerlei milieu-aspecten aan de orde, waarvan het verkeer wellicht de meeste aandacht verdient. Er zijn weer verkeersstudies verricht waarbij gekeken is naar de verwachte situatie in 2020. Berekeningen zijn gemaakt voor de toename van het verkeer als Zuidas er niet zou zijn, voor als alle plannen worden uitgevoerd en voor nog 2 varianten, namelijk als 85 % respectievelijk 115 % van de bouw wordt gerealiseerd.  Volgens de wet die tot vorig juli bestond, zou ook een maximaal milieuvriendelijke variant opgesteld moeten worden, maar die wet is inmiddels in de prullenbak beland.

Iedere bewoner voelt wel aan dat het (auto)verkeer zal toenemen: meer gebouwen, meer parkeergarages, meer auto’s. Zoals te verwachten is, zijn er knelpunten vastgesteld waarvoor maatregelen genomen moeten worden. Een plan van aanpak van de knelpunten zou al vóór de zomer van 2011 klaar moeten zijn.
Voor het verkeer wordt ook gekeken naar het aandeel van het openbaar vervoer. Opvallend is daarbij dat in alle stukken over Zuidas de bereikbaarheid per openbaar vervoer als sterk punt van Zuidas genoemd wordt. Dat is zeker waar als alleen gekeken wordt naar de treinverbinding met Schiphol; die afstand kun je in minder dan 10 minuten overbruggen. Maar voor de rest van het openbaar vervoer zijn de plannen nog allerminst zeker. Er zou een OV-terminal moeten komen bij Station Zuid, waar de provincie Noord-Holland 75 miljoen voor heeft gereserveerd, maar hoe en waar deze wordt aangelegd is nog steeds niet duidelijk. De toekomst van de trams en bussen in het Zuidasgebied ligt nog verborgen in de nevels van bezuinigingen, aanbestedingen en het gereed komen van de NZ-lijn.
Naast het verkeer wordt het effekt van warmte en koude wel genoemd, maar de eventuele temperatuurstijging van het water in de Nieuwe Meer door de koelinstallatie van NUON wordt niet genoemd.
Op de MER kunnen zienswijzen worden ingediend bij de Gemeente. De MER zelf wordt niet vastgesteld door de Gemeenteraad, maar wordt bij het bestemmingsplan betrokken. De bestemmingsplannen voor dit gebied worden in gedeelten opgesteld, zodat deze MER nog geruime tijd actueel zal moeten blijven. Toetsing van de effecten aan de werkelijkheid is dus geboden!

Bewonersplatform Zuidas

Lees verder over: Publicaties.