Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Mobiliteit en bereikbaarheid (wijnkkrantart.) dec 22

De maand november heeft een flink beroep gedaan op onze creativiteit in het vinden van onze route in en naar Zuidas. Een groot deel van Buitenveldert had te kampen met groot onderhoud waardoor de Buitenveldertselaan in gedeelten niet berijdbaar was, maar ook veel opgebroken fietspaden zorgden voor de aanblik van één grote zandbak.

Op Zuidas werd Station Zuid stilgelegd voor treinen. ProRail verrichtte werkzaamheden aan de sporen en Zuidas liftte mee door tegelijkertijd damwanden te slaan en te verwijderen voor de metro en de toekomstige roltrappen. Ook werd gewerkt aan de verplaatsing van de bediening van de Schinkelbrug.

Intussen wordt door de Gemeente Amsterdam gewerkt aan een mobiliteitsplan voor het gehele gebied van en rond Zuidas. Het is wel duidelijk dat het verkeer een gemengd karakter zal blijven dragen. Dus er moet gezorgd worden voor bereikbaarheid per auto, per fiets en te voet naast een goed functionerend Openbaar Vervoer. Natuurlijk is het van groot belang het autoverkeer te ontmoedigen, maar dan moet het Openbaar Vervoer een reel alternatief bieden. Bedrijven op Zuidas zouden daaraan kunnen bijdragen door hun werknemers een OV kaart te geven in plaats van een vergoeding voor de auto. En een grens van bijvoorbeeld 10 km afstand tot de werkplek voor een plaats in de parkeergarage helpt natuurlijk ook. Echt maatwerk zou kunnen worden geleverd door voor iedere werknemen een vervoersplan voor het woon-werkverkeer te maken. Maar een autovrije Zuidas is een illusie.

Voor het autoverkeer moeten de toegangswegen voldoende capaciteit hebben en er moet ook voldoende parkeergelegenheid zijn in de parkeergarages die horen bij de bestemming. Jaren geleden zijn we erin geslaagd een oplossing te vinden voor het parkeren in de aangrenzende wijken, met name in Buitenveldert Noord. Door daar tot aan de van Nijenrodeweg niet langer dan 3 uur betaald parkeren toe te staan bleef de wijk bereikbaar voor bewoners. Door een uitspraak van de Hoge Raad is parkeerduurbeperking nu niet toegestaan, maar we zullen hopen dat de Gemeente snel deze goedwerkende oplossing kan herstellen. Ook in de Prinses Irenebuurt is de beperking van de parkeerduur vooralsnog opgeheven. Voor het Openbaar Vervoer is het belangrijk dat het vijfde en zesde spoor wordt aangelegd en Station Zuid ruimte krijgt om de passagiersstromen goed te kunnen geleiden. Maar ook de bereikbaarheid van het Station vanuit de omgeving vereist een fijnmazig tram- en busnetwerk. Fietsen wordt terecht aangemoedigd, maar als we naar de fietspaden kijken zien we daar een mengelmoes van gewone fietsen, e-bikes, gemotoriseerde fietsen, bakken met kinderen enz. Voor de veiligheid van de gebruikers van de fietspaden moeten er maatregelen genomen worden om snel en langzaam “fietsverkeer” van elkaar te scheiden. En bij alle verkeer mogen ook de voetgangers vooral niet vergeten worden. Ruime voetpaden met duidelijke bewegwijzering zijn dringend nodig en niet alleen in de eindsituatie, maar ook bij alle omleidingen. Bereikbaarheid blijft een uitdaging voor de nabije en verre toekomst van Zuidas!

Cisca Griffioen

voorzitter Bewonersplatform Zuidsas

wijkkrantartikel dec. 2022

 

Lees verder over: Algemeen, OV, Publicaties, Verkeer.