Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Nieuwe arbeidsplaatsen en bereikbaarheid Zuidas: een realistische combinatie? (wijkkrantartikel)

Het Zuidasjaar 2019 is gestart met het overhandigen van de sleutel van de tijdelijke behuizing in het Spark gebouw op Sloterdijk aan EMA, het Europese Medicijnen Agentschap. Dus hoe de Brexit ook afloopt, dit kantoor hoort nu in Amsterdam. 11 maart gaat EMA echt uit Londen verhuizen; dan werken er 400 mensen. Eind november van dit jaar vindt de definitieve verhuizing plaats naar het nieuwe kantoor in Zuidas. De bouwers van dit kantoor hebben al een record in snelheid gevestigd en beloven dat het nieuwe pand echt op tijd klaar zal zijn. Dat moet ook wel na de enorme inspanningen om dit agentschap naar Amsterdam te halen. De verwachting is dat ongeveer een kwart van de 900 medewerkers niet mee gaan naar Amsterdam. Dat biedt mogelijkheden voor de Amsterdamse arbeidsmarkt. Ook de effecten van deze verhuizing, meestal aangeduid met de term spin-off, werpen nu al hun schaduw vooruit. 

Tot geruststelling van de vele woningzoekenden in Amsterdam lijken de meeste EMA-medewerkers een woning buiten de stad te zoeken. Ze zijn in Londen al gewend aan lange reistijden. Maar dan moet de infrastructuur van Openbaar Vervoer en wegennet wel aanzienlijk verbeterd worden om de bereikbaarheid van Zuidas te kunnen garanderen. 

Het ZuidasDOK zal op termijn wel soelaas bieden, maar de komende jaren zien we ons vooral geconfronteerd met de enorme bouwputten die noodzakelijk zijn voor de aanleg van het DOK. Dus zijn extra investeringen in het Openbaar Vervoer op korte termijn noodzakelijk. Het treinstation van Schiphol zit klem tussen de bebouwingen en kan dus niet uitbreiden. Des te meer reden om de aanleg van het 5e en 6e spoor op Station Zuid versneld uit te voeren en het niet bij de huidige ruimtereservering te laten. Kennelijk ziet de regering ook dat de Randstad dicht slibt en wordt er overlegd over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol. Dus wordt het toch na vele keren nee misschien toch ja. Maar als de mensen die op Zuidas werken hun woongebied gaan spreiden in een straal van 60 km rond Amsterdam zijn er veel meer voorzieningen nodig in een snel, betrouwbaar en fijnmazig openbaar vervoer netwerk. Een mooie uitdaging om daarvoor te zorgen, waarbij ook de korte termijn niet mag worden vergeten. 
Mensen die binnen een straal van 15km van hun werk wonen, kunnen wellicht beter de fiets nemen, maar dan moeten er overal ruime vrij liggende fietspaden zijn en voldoende stallingsmogelijkheden. Dat laatste moet op Zuidas wel lukken. Voor mensen die verder weg wonen zouden ook combinatiemogelijkheden ontwikkeld kunnen worden: stukje met de fiets of lopen en openbaar vervoer of met de auto naar een park & ride en vandaar met openbaar vervoer of fiets.
Wij zullen zien hoe slagvaardig onze rijks en gemeentelijke overheden kunnen handelen en wensen ze veel wijsheid en creativiteit toe. Amsterdam en Zuidas zijn het waard! 
Let op onze website en de weekberichten: www.bewonersplatformzuidas.nl

Cisca Griffioen, voorzitter BPZ
 
wijkkrantartikel februari 2019

Lees verder over: Algemeen, Organisatie, OV, Publicaties, VU(mc), Zuidasgebieden.