Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Nieuwe plannen voor ZuidasDok (wijkkrantart. aug./sept. 21)

De geschiedenis van het ZuidasDok is net als van veel grote infrastructurele projecten veelbewogen. Plannen zijn gemaakt en veranderd en toen leek het een tijd goed te gaan door het gehele project aan te besteden aan één bouwconsortium, Zuidplus. Maar dat bleek te veel hooi op de vork van de aannemers en in juni 2019 is besloten niet op deze weg verder te gaan. Zuidplus had inmiddels al een begin gemaakt met het dak van de nieuwe Brittenpassage, dat in 7 delen ter plaatse wordt gemaakt en op zijn plaats gelegd. Het dak ligt onder de 4 treinsporen en de 4 metrosporen. En, gelukkig is nu vooruitgedacht, ook onder de toekomstige, maar nog niet geplande sporen 5 en 6.
Het eerste dakdeel onder de sporen 2 en 3 werd in november 2019 geplaatst en in het weekend van 21 augustus 2021 zijn het tweede en derde dakdeel die onder het treinspoor 4 en het metrospoor liggen heel voorzichtig en heel precies ingeschoven. Dit was millimeterwerk en dat met twee platen van 70 meter lang en een gewicht van een miljoen kilo per stuk! Dit mocht Zuidplus nog afmaken omdat al lang tevoren de aangepaste dienstregeling van trein en metro geregeld was. Na het advies van mevrouw S.M. Dekker om het project Zuidasdok vooral voort te zetten is door de gezamenlijke opdrachtgevers besloten om het project aan te besteden in hanteerbare deelpakketten. Voor deze aanbestedingen is een tenderteam samengesteld. De markt voor dit soort projecten is in juni 2020 online geconsulteerd en er blijkt grote belangstelling te bestaan.
Het was al geruime tijd duidelijk dat er flink wat geld bij het oorspronkelijke miljard zou moeten komen om het project helemaal af te maken. Mevrouw Dekker had in haar rapport geen mogelijkheden gezien tot versobering van het project en geconstateerd dat er ruim een miljard extra moest worden toegekend. Dat bedrag is door een extern bureau bekeken en het tekort is nu vastgesteld op 1,2 miljard. Maar er wordt wel geprobeerd dit bedrag door het Rijk en de Regio bij elkaar te brengen.
Intussen is er een nieuwe planning gemaakt voor het DOK. Het wekt weinig verwondering dat de eindtijd weer flink is opgeschoven. Het idee is nu dat in 2036, dus over 15 jaar, het geheel klaar zou moeten zijn. Als eerste wordt gewerkt aan het verder afmaken van de Brittenpassage, dat wordt volgens deze planning 2027. En de eindhalte van tram 25 moet ook nog aangelegd worden aan de Eduard van Beinumstraat. Dat zou in 2021 gebeuren, maar als het 2022 wordt, zijn we niet verbaasd.
De aanbesteding voor het knooppunt Nieuwe Meer is inmiddels ook gestart. Dit ingewikkelde project zou in 2031 klaar moeten zijn. De datum van 2031 of later geldt in deze planning ook voor de andere deelprojecten. Dit betekent dat we de komende 10 tot 15 jaar geconfronteerd worden met plannen, aanbestedingen en werk in uitvoering. Dus vooralsnog veel bouwputten en omleidingen. Maar halverwege stoppen is ook geen optie. Het blijft dus opletten op zo min mogelijk overlast en een zo leefbaar mogelijke omgeving.  

Cisca Griffioen, voorzitter BPZ

 

 

Lees verder over: Algemeen, Dok, OV, Publicaties, Verkeer.