Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Nieuwe regering nieuwe kansen? wijkkrantart.

Na 10 maanden hebben we eindelijk een nieuwe regering. Door al het getreuzel hebben ze nog maar maximaal 3 jaar om besluiten te nemen en vooral ook te toetsen aan de uitvoerbaarheid. De coronacrisis is nog niet voorbij en er zijn nog veel problemen die schreeuwen om een oplossing. De woningmarkt in Amsterdam maakt het jonge mensen onmogelijk om een huis te vinden, maar ook verhuizen is voor gewone Amsterdammers onmogelijk geworden. Wat kan Zuidas bijdragen aan de oplossing van de problemen?
ZuidasDOK Het regeerakkoord wekt de indruk dat er heel veel geld is, waarbij de bestemming van de vele miljarden nog niet genoemd of hoogstens globaal aangeduid wordt. Die onduidelijkheid biedt ook kansen om projecten aan te vragen die binnen de doelstelling van klimaatverbetering of minder stikstof vallen. Minder stikstof betekent dat woningbouw en aanleg van infrastructuur weer verder kan. Dan kan de nieuwe minister van infrastructuur en milieu ook snel een besluit nemen over de financiering van het DOK, zodat ook de plannen die afhankelijk zijn van de aanleg van het DOK voortvarend uitgevoerd kunnen worden. Daardoor vermindert ook de geluidsoverlast van de A10 voor de woningen en gebouwen die langs het talud van de A10 in het Kenniskwartier gebouwd en gepland zijn.
Kenniskwartier aan de Mahlerlaan In het Kenniskwartier komt een multifunctioneel complex van woningen, kantoren en voorzieningen in de vorm van een U met de naam The Pulse. Er komen 2 torens van 80 en 90 meter hoog, die verbonden worden door een lager bouwdeel en een stadsbos op 35 meter hoogte. Er komen 151 middeldure huurwoningen en 49 woningen in de vrije sector. De middeldure woningen komen in de westelijke toren van 21 verdiepingen. Op de begane grond en de eerste verdieping komt een bioscoop met negen zalen, horeca en een supermarkt. De parkeergarage bevat 125 plaatsen, voorzien van een laadpaal. Jammer dat het bioscoopaanbod niet wat meer verdeeld is over Zuidas, want the Pulse ligt niet ver van Rialto in de VU.
Naast The Pulse komt Stepstone, dat gebouwd wordt in opdracht van woningcorporatie De Key. Dit gebouw wordt bestemd voor starters tot 28 jaar die er maximaal 5 jaar mogen wonen. Het worden 216 appartementen van circa 30 m2. Wel klein, maar de huur valt gelukkig nog in de sociale sector.  In het gebouw zijn wel ontmoetingsruimtes en sportmogelijkheden gepland. Net als in het nu nog bestaande Ravel Residence worden die deels op het dak geplaatst. The Pulse is in aanbouw, Stepstone volgt binnenkort en beide complexen moeten in 2024 klaar zijn.
In dit deel van Zuidas komt ook OBA NEXT. In dit gebouw komen naast de bibliotheek ook een openbare buurtkamer en ruimte voor maatschappelijke dienstverlening en een publieke fietsenstalling.  Er komen ook kantoren die gericht moeten zijn op kennis en innovatie, zodat ze samen met de OBA een geheel kunnen vormen. Er is in december 2021 een stap gezet in de aanbesteding door 3 consortia te selecteren voor de zogenaamde dialoogfase. Na deze fase wordt uit de drie dan ontvangen ontwerpen een winnaar bekend gemaakt. Bij de keuze wordt gekeken hoe het gebouw het vernieuwende bibliotheekconcept faciliteert en hoe er een open en uitnodigende publieke ruimte voor alle Amsterdammers wordt gecreëerd. De uitslag wordt begin 2023 verwacht, waarna de bouw kan beginnen en in 2027 klaar kan zijn.
Nu maar hopen dat er geen nieuwe vertragingen optreden door de trage besluitvorming!

Cisca Griffioen, voorzitter BPZ

wijkkrantartikel feb. 2022

 

Lees verder over: Algemeen, Dok, Kenniskwartier, Publicaties.