Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Nieuws uit het DB Regioraad Amsterdam van 31 januari 2013

Subsidie voor Beter Benutten projecten

Het dagelijks bestuur stelt de gereserveerde rijksbijdrage beschikbaar aan de gemeente Amsterdam voor verschillende Beter Benutten projecten en mandateert de portefeuillehouder om dit besluit verder af te handelen. Het gaat om o.a. het project:  € 180.672,-, voor ‘Minder hinder tijdens wegwerkzaamheden Zuid-as en Zuidoost’.

Ombouw Amstelveenlijn

Het dagelijks bestuur legt de voorkeursvariant voor de ombouw van de Amstelveenlijn ter vaststelling voor aan de Regioraad van 12 maart a.s. Tijdens de voorsessie van de Regioraad geeft de portefeuillehouder OV een mondelinge toelichting over de advisering van de raden van Amsterdam, Amstelveen en stadsdeel Zuid.

Nieuw lid Reizigers Advies Raad

Het dagelijks bestuur benoemt de heer R. Ambags als nieuw plaatsvervangend lid voor de Reizigers Advies Raad namens de Fietsersbond. Hij volgt de heer G. de With op.

Zie het Nieuws

Lees verder over: OV.