Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Nieuwsbrief Kop Zuidas juni 2020

19 juni 2020 bewonersbrief van Zuidas

"De werkzaamheden in Kop Zuidas zijn in volle gang. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken van de verschillende deelprojecten en de werkzaamheden die de komende periode op de planning staan.

Nieuwe buren             Het woonzorggebouw Zuidoever is opgeleverd. In het gebouw zijn 53 huurappartementen gerealiseerd voor een particulier woon-service-zorgconcept, waarin wonen, welzijn en zorg voor ouderen met een zorgvraag centraal staan. De inhuizing van de nieuwe bewoners is inmiddels gestart. Ook het appartementengebouw SUD – naast Zuidoever – is zo goed als klaar. Vanaf juli zullen de 43 appartementen gefaseerd betrokken worden. De ruimtes op de begane grond – waarin onder andere horeca is voorzien – worden later dit jaar in gebruik genomen. Stand van zaken Oldschool In de plannen voor de ontwikkeling van het gebied Kop Zuidas moet het gebouw Oldschool plaatsmaken voor de geplande bebouwing. Oldschool zou in 2019 afgebroken worden, maar door Erfgoedvereniging Heemschut is een monumentenstatus voor het gebouw aangevraagd. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in november 2019 besloten Oldschool niet als monument aan te wijzen, maar het belang van woningbouw op deze plek zwaarder te laten wegen dan de monumentale waarde van het gebouw. Inmiddels heeft de erfgoedvereniging beroep aangetekend tegen dit besluit. Het is nog onduidelijk wanneer de rechtbank een uitspraak doet in deze zaak. Tot die tijd blijft het gebouw staan en wordt het gebruikt door tijdelijke huurders.

Verplaatsen groen dak Oldschool             Op het dak van Oldschool ligt één van de oudste groene daken van Nederland. Dit zogenaamde polderdak is in 2013 aangelegd op initiatief van de Green Business Club Zuidas, Amsterdam Zuidas, Waternet en de Dakdokters. Zodra er duidelijkheid is over de toekomst van Oldschool zal het dak moeten verdwijnen. Ook als de rechter besluit dat Oldschool op de huidige locatie kan blijven, dan zouhet gebouw zo intensief gerenoveerd moeten worden dat het dak er niet zou kunnen blijven. Daarom is door de initiatiefnemers besloten een nieuwe locatie te zoeken voor het polderdak, en deze is gevondenop het relatief nieuwe gebouw van de Voedselbank in Amsterdam-Zuid. Het polderdak bestaat uit losse kratten, die maandag 22 juni van het originele dak van Oldschool verwijderd worden. Op dinsdag 23 juni worden het kratsysteem op het dak van de Voedselbank aangebracht.

Overige kavels          De ruwbouw van het kantoor van Suitsupply naast Motel One is bijna klaar. De verwachting is dat het gebouw in oktober wordt opgeleverd. Daarna moet het gebouw nog van binnen ingericht en afgebouwd worden. In september start de gemeente met het inrichtingen van de openbare ruimte rond het gebouw, zodat dit in de winter klaar is.                                                                             Langs de A10 is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van Crossover. De kavel is bouwrijp gemaakt, en de bouw zal naar verwachting na de zomer starten. In het gebouw komen kantoren, woningen en een horecagelegenheid. De 120 sociale huurwoningen zijn bestemd voor studenten, jongeren en statushouders. Mogelijk vinden in de zomervakantie enkele werkzaamheden plaats op dit terrein die enige hinder voor fietsers op het Rozenburgpad kunnen veroorzaken. Verder is gestart met het bouwrijp maken van het eerste deel van de ‘woningbouwdriehoek’ tussen Zuidoever en Crossover, in het midden van Kop Zuidas. Het terrein is inmiddels omheind, en de bouw van de woningen zal hier in het najaar starten. Na de zomer verwachten wij u te kunnen informeren overhet ontwerp van het gebouw en het aantal en type woningen. Na de zomer zullen we u ook informeren over de inrichting van het Hogelandplein.

Bereikbaarheid, veiligheid en hinder           Tijdens alle werkzaamheden in uw buurt zorgen wij ervoor dat de bereikbaarheid en de (verkeers-) veiligheid te allen tijde op peil blijven. Tegelijkertijd, we kunnen niet bouwen zonder dat we enige hinder veroorzaken. De oplevering van SUD en Zuidoever zullen de komende periode ook flink wat verhuisbewegingen met zich meebrengen. Met de bouwers en ontwikkelaars maken we afspraken om de omgeving veilig en leefbaar te houden. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, horen we dat uiteraard graag. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Wilt u meer informatie over de projecten in uw omgeving, binnen de Zuidas of over Zuidasdok? Kijk op www.zuidas.nl."

Lees verder over: Kop Zuidas, Organisatie.