Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Nog een sluier over het DOK, maar wel activiteiten (wijkkrantart.)

Terwijl de inhoud van het rapport van Sybilla Dekker als gezaghebbende derde nog niet bekend is, volgen we met argusogen de ontwikkelingen rond Zuidas en het Zuidasdok. Het rapport verschijnt rond 1 april, maar wellicht zijn er een paar aanwijzingen die een tipje van de sluier oplichten. In de krant verscheen een melding dat er voortvloeiend uit het Tracébesluit Zuidasdok van de Minister van Infrastructuur uit 2016 nog een aantal bomen gekapt moest worden.  Verder kwam de mededeling dat er een tweede inschuifoperatie van het dak van de Brittenpassage gepland is in het komende Pinksterweekend.  Ook de resten van de tunnel van lijn 51 zullen dan gesloopt worden. Deze keuze biedt de uitvoerders iets meer tijd dan een gewoon weekend door de extra maandag. Dus lijkt het vermoeden dat de aanleg van het Dok en uitvoering van het daarbij behorende Tracébesluit doorgaat niet uit de lucht gegrepen. Op de website van Zuidasdok staat inmiddels ook dat het project 2 miljard kost. Een paar jaar geleden toen de aanbesteding werd gepland was het nog net onder 1 miljard. Dat er dus meer geld moet komen om het DOK aan te leggen lijkt hieruit wel duidelijk. Wat er zal veranderen om tegemoet te komen aan de oplossing van de problemen blijft nog even geheim.

In de week van 10 februari is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van woningen in het plan Beethoven 2. De woningen komen tussen het St. Nicolaaslyceum en de Kapel. Er worden twee kavels bebouwd: één kavel met 300 woningen en één met 150 woningen.  Het grote complex komt zo dicht mogelijk langs de A10 en in de omgeving van het gebouw van Stibbe. De 150 woningen komen naast het St. Nicolaaslyceum en bij de Irenestraat. De verdeling in koop- en huurwoningen is nog niet bekend. Wel moet gevreesd worden dat er vooral dure woningen gebouwd zullen worden.  De bouw start in 2021 en de bedoeling is dat beide complexen in 2024 klaar zijn. Ook voor deze woningen is de aanleg van het DOK van belang om de geluidsoverlast te beperken.

Voor het bouwrijp maken moeten nog 110 bomen gekapt worden. De rechter heeft 31 januari 2020 een uitspraak gedaan dat de in oktober 2019 verleende kapvergunning terecht is en dat de bomen gekapt mogen worden. De te kappen esdoorns kunnen niet verplant worden; in plaats daarvan komt er een financiële compensatie in het bomenfonds. Dat wordt afwachten waar de nieuwe bomen komen en in welke grootte.  Het bouwrijp maken gaat het hele jaar duren, want de agressieve woekerplant Japanse duizendknoop moet bestreden worden en een deel van het water tussen Kapel en de geplande bebouwing moet gedempt worden. Er wordt rekening gehouden met vogels, vissen en amfibieën. Daarom wordt het water tussen half juli en november gedempt.

Naast dit plan wordt de rechtbank afgebouwd, wordt de omgeving rond de Parnassusweg verder aangepakt en wordt aan de Noordzijde van de De Boelelaan tegenover de VU doorgewerkt aan de invulling van dit deel van het Kenniskwartier. Kortom, veel activiteiten, maar nog geen groen licht voor het DOK en het Station. We houden u op de hoogte via weekberichten en website: www.bewonersplatformzuidas.nl  

Cisca Griffioen  voorzitter BPZ

wijkkrantartikel maart 2020

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Dok, Groen, Water & Lucht, OV, Publicaties, Verkeer, Voorzieningen, Zuidasgebieden.