Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Nog meer kantoren op Zuidas? (wijkkrantart. nov 2020)

Het coronavirus is nog steeds actiever dan we zouden willen. De tweede golf van infecties begon al in september en dan moet het gewone griepseizoen nog komen. Voor bewoners van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland betekent dit een aanscherping van de maatregelen, waarbij het vooral belangrijk is dat iedereen zich aan de regels houdt. Van de kantoren op Zuidas wordt gevraagd dat ze hun medewerkers zoveel mogelijk thuis laten werken. Het overleg met collega’s vindt plaats via een van de internetmogelijkheden. De voordelen van zoveel thuis werken zijn natuurlijk dat er geen reistijd is, minder verkeer en minder files, en voor sommigen een wat flexibeler dagindeling. Maar er zijn ook nadelen: sommigen missen hun sociale werkomgeving, kunnen minder goed hun werk en privé scheiden en voor gezinnen met schoolgaande kinderen was het sluiten van de scholen en het verzorgen van thuisonderwijs een echte uitdaging. De scholen zijn gelukkig weer open en we zullen hopen dat dit de komende maanden mogelijk blijft.  

Nu door het thuis werken de kantoren zoveel leger zijn, verwachten sommigen dat ook in de toekomst veel meer dan vroeger thuisgewerkt zal worden en er ook minder vraag zal komen naar kantoorruimte. Op Zuidas zien we dit nog niet gebeuren. Er zijn plannen voor nieuwe kantoorgebouwen in een deel van Zuidas dat een beetje verborgen ligt in de buurt van Station RAI. Het deelgebied heet Vivaldi en er staat al veel, van oudsher de torens van Ernst en Young, recent het EMA-kantoor (Europees Medicijnen Agentschap) en het van der Valk hotel. Tussen de twee laatstgenoemde gebouwen ligt kavel 13. Daar komt een nieuwe toren van 85 meter hoog en 30.000m2 oppervlak. Het wordt een langwerpig gebouw met een deel laagbouw dat er geheel anders zal uitzien dan de bestaande gebouwen. Vanuit de hoogbouw kun je naar de stad kijken. Langs de A10 is een ventweg die Spoorslag heet en bestemd is voor de bevoorrading en een inrit van de ondergrondse parkeergarage. Er zijn parkeerplaatsen voor het EMA-gebouw, waar zoveel haast mee was dat er geen tijd was voor een eigen parkeergarage. In de plint van het gebouw moeten publieksfuncties als kleinschalige bedrijven en horeca komen. De verschillen in bouwstijl zien we overal in Zuidas: een mengelmoes van architectonisch geheel verschillende gebouwen. Dit is met opzet zo gedaan, zodat ieder gebouw een eigen stijl vertegenwoordigt. De vraag is wel of de samenhang en eenheid in de wijk niet lijdt onder dit streven naar zichtherkenning.

Een tweede opvallend plan is de bouw van een houten toren aan het einde van de nieuwe Maurice Ravellaan. Deze ligt in het verlengde van de Gustav Mahlerlaan en is de as van de nog te bouwen woonwijk Ravel. Door deze ligging kunnen we straks de toren met schuine vlakken aan de boven- en onderzijde al zien vanaf de Parnassusweg. Het moet natuurlijk een zeer duurzaam gebouw worden, waarbij extra aandacht wordt besteed aan het binnenklimaat. Maar er komt ook een dakterras met bomen en ander groen. Het begin van de bouw is gepland in 2022.
We zullen zien of deze gebouwen er binnen afzienbare tijd komen of dat het virus alsnog roet in het kantooreten gooit.  Let voor de nieuwste ontwikkelingen op de website van het Bewonersplatform Zuidas, www.bewonersplatformzuidas.nl en abonneer u op de gratis weekberichten.


Cisca Griffioen, voorzitter BPZ

nov 2020

Lees verder over: Algemeen, Publicaties, Ravel, Vivaldi.