Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

De Boelelaan Oost

Op 2 april 2015 is de nota van uitgangspunten voor de De Boelelaan Oost (concept) gepubliceerd. En op 4 juni was daarover een informatiebijeenkomst in het WTC. Hier vindt u het verslag van de informatiebijeenkomst. De nota vindt u in het  pdf concept_nota_van_uitgangspunten_de_boelelaan_oost_2_april_20152 pdf 

Op 9 december 2015 staat het op de agenda van de raadscommissie RO.

Het Uitvoeringsbesluit met het Definitief Ontwerp (bijlage 1) voor de herprofilering van de De Boelelaan Oost is 16 december door B&W vastsgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten en inrichtingseisen uit de Nota van Uitgangspunten, de scope van het project en het maaiveld ontwerp, opgenomen. Waarbij de De Boelelaan onder meer een volwaardig profiel van 2 keer 2 rijstroken krijgt, ruime voetpaden en vrij liggende éénrichting fietspaden en bomenstroken aan weerszijden van de weg. zie het pdf boelelaan oost 2015 dec

Lees verder over: Inspraak, Publicaties, Ravel, Verkeer, Vivaldi.