Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

NvB visie Zuidas 2016

Nota van Beantwoording en Visie Zuidas 2016

In totaal zijn 31 zienswijzen over het concept van de Visie Zuidas 2015 binnen de daartoe gestelde termijn ingediend. De zienswijzen worden behandeld in de Nota van Beantwoording Concept Visie Zuidas 2015 (PDF, 769 kB). Bekijk ook de Visie Zuidas 2015 (PDF, 9.5 MB) en de laatste versie Concept Visie Zuidas 2016 versie september 2016 (PDF, 20 MB). Voordat de gemeenteraad de Visie Zuidas 2016 vaststelt, zal de Visie Zuidas 2016 behandeld worden in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van 28 september 2016 met uitnodiging van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid. U kunt bij de vergadering van de raadscommissie aanwezig zijn en spreektijd aanvragen om uw standpunt over het bestemmingsplan kort toe te lichten. Indien u van dit spreekrecht gebruik wilt maken, dient u dit vooraf bij het commissiesecretariaat kenbaar te maken. Op de website www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad kunt u terecht voor o.a. – de exacte tijd van de raadscommissievergadering; – de instructie voor het aanvragen van spreektijd, indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot het geven van een toelichting; – de agenda en de notulen van de raadscommissievergadering (die ook is in te zien in het voorlichtingscentrum van het stadhuis); – de raadsvoordracht met bijlagen. Op de website www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad kunt u terecht voor o.a.

– de exacte tijd van de raadscommissievergadering;

– de instructie voor het aanvragen van spreektijd, indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot het geven van een toelichting;

– de agenda en de notulen van de raadscommissievergadering (die ook is in te zien in het voorlichtingscentrum van het stadhuis);

– de raadsvoordracht met bijlagen.

 

Lees verder over: Algemeen, Inspraak.