Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Olifantenpad Beatrixpark-Beethoven

Boekje over de ontwikkelingen rondom het fietspad waarover in maart 2013 een motie werd ingediend bij de gemeenteraad Amsterdam. In november 2013 stemde B&W in met de plannen. De motie bevatte het verzoek aan het college om;
• in het maaiveldontwerp deze mogelijkheid op te nemen en zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het tunneltje en te laten passen binnen de co-creatie;
• hierbij de leden van de co-creatie te betrekken en hier in de verdere planvorming rekening mee te houden;
• uit kostenbesparing het bestaande fietspad in de praktijk daar weg te halen waar dat mogelijk is volgens het “just in time”-principe.

lees verder in het pdf bijlage_2_boekje_olifantenpad_-_uitwerking_motie 11.2013
 

Lees verder over: Beatrixpark, Beethoven, Organisatie, Verkeer.