Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Ombouw Amstelveenlijn naar realisatiefase

Nieuws uit B&W: Verkeer en Vervoer: “Het college van B en W gaat akkoord met de raadsvoordacht op het voorgenomen besluit van de Stadsregio Amsterdam om het project Ombouw Amstelveenlijn van planuitwerking naar realisatiefase te promoveren. De start van de aanbesteding van het tracédeel tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk staat begin 2016 op de planning. Ook stemt het college in met de Bestuursovereenkomst Ombouw Amstelveenlijn waarin de afspraken tussen Stadsregio Amsterdam, gemeente Amstelveen en gemeente Amsterdam staan. Afspraken zoals de wijze waarop het project Ombouw Amstelveenlijn wordt gerealiseerd, de verantwoordelijkheid en verdeling risico’s en de financiële bijdrage van Amsterdam. Behandeling in de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 11 november 2015 en behandeling in de gemeenteraad van 25 november 2015.”

Het uitvoeringsbesluit markeert het einde van de uitwerkingsfase en is de vervolgstap om te komen tot realisatie van de ombouw van de Amstelveenlijn. Het is het vervolg op het eerder genomen besluit over de Voorkeursvariant in de gemeenteraad van 6 februari 2013 en in de Regioraad van 12 maart 2013. 

 

 
pdf Raadsvoorstel Uitvoeringsbesluit voor het ombouwen van de Amstelveenlijn (245KB)
pdf Bijlage 0 Uitvoeringsbesluit Regioraad 15-12-2015 (201KB)
pdf Bijlage 1 Overzicht historie bestuurlijke besluitvorming Ombouw Amstelveenlijn(102KB)
pdf Bijlage 2 Impressie Ontwerp ongelijkvloerse kruisingen (530KB)
pdf Bijlage 3 Bestuursovereenkomst Ombouw Amstelveenlijn (170KB)
pdf Bijlage 3.1b Projectplan Realisatiefase, Planning (12KB)
pdf Bijlage 3.1c Projectplan Realisatiefase, Organisatie (327KB)
pdf Bijlage 5 Tijdelijk vervoersplan (2,3MB)
pdf Bijlage 7 Communicatie- en omgevingsmanagementplan (1,4MB)

Lees verder over: Algemeen, Organisatie, OV.