Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Omgangsregels met bewoners volgens commissie Veerman

Verbetering van de relatie met de stad en de omwonenden: maatregelen:
1. Herbezinning op de kwaliteit en signatuur van de informatie die aan de bevolking wordt gegeven. Te vaak wordt deze informatie door de burgers als verhullend of zelfs misleidend opgevat. De BCU-bijeenkomsten (BegeleidingsCommissie Uitvoering) treffen vaak dezelfde kwalificatie. Doel van informatieverstrekking dient te zijn: open, eerlijk en zo volledig mogelijk informeren. Directheid en duidelijkheid hebben de voorkeur boven een zachte verpakking. Successen moeten met de bevolking worden gedeeld;
2. Verbetering van de communicatie met de bevolking over verwachte, nietgerealiseerde en welgerealiseerde risico‟s, met hantering van volstrekte openhartigheid, eerlijkheid en directheid. Voorkom dat mensen worden met gevoelens van onveiligheid worden belast wanneer deze niet, of in zeer beperkte mate, reëel zijn. Het risicobeeld kan realistischer;
3. Het leven en werken gedurende meer dan een decennium aan de rand van een bouwput behoort niet tot de normale maatschappelijke risico‟s. Dit moet tot gelding worden gebracht in de wijze waarop met schades wordt omgegaan;
4. Geef bijzondere en toegesneden voorlichting, aanvullend op de algemene communicatie en voorlichting, aan bewoners en omwonenden wanneer deze getroffen kunnen worden door een bijzondere gebeurtenis.
5. Geef bouwlocaties of onderdelen daarvan terug aan de bevolking, wanneer het werk op die bouwlocaties gedurende langere tijd wacht op voltooiing van werkzaamheden elders;
 6. Verminder de opslag van materialen op de bouwlocaties en verklein de bouwlocaties ten gunste van de straat;
7. Verbeter het fysieke aanzien van de bouwlocaties.

Lees verder over: Publicaties.