Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Onderzoek Nut & Noodzaak Zuidasdok 2020 en inbreng BPZ

Half januari 2020 heeft BPZ deelgenomen aan het gesprek georganiseerd door Zuidas en Sybilla Dekker waarin het volgende vanuit bewoners perspectief naar voren is gebracht:
I. Nut en noodzaak van het DOK    a. Station Zuid is het snelst groeiende station van Nederland. In de huidige situatie zijn de faciliteiten voor de treinen en de passagiers onvoldoende, zeker gezien het streven om Amsterdam Zuidas tot een tweede centrum van Amsterdam te maken. De HSL kan er niet komen, er moet een voorziening komen voor de Eurostar. De perrons zijn veel te smal voor het aantal passagiers en de overstap op het overige OV is zeker niet optimaal. Amstelveen heeft geen treinstation, is aangewezen op de nieuwe Amstel-regiotram die eind 2020 gaat rijden. Deze tram gaat naar Station Zuid. De bussen kunnen nu nauwelijks een plaats vinden op de Strawinskylaan. Station Zuid en het aanvullend OV verdienen dus prioriteit.          b. Het verkeer op de A10 Zuid staat alle dagen vast. Het is niet te verwachten dat dit op korte termijn wordt verminderd door ander vervoer naar Zuidas. Er moet dus iets gebeuren om lokaal en doorgaand verkeer te scheiden en de geluidsoverlast voor de gebouwde nabije omgeving te beperken.
II. Te voorzien is dat er nog lange tijd bouwwerkzaamheden zullen zijn. Belangrijk is dat een plan gemaakt wordt waarbij de overlast voor de bewoners en werkenden van Zuidas zoveel mogelijk beperkt wordt. Bij voorbeeld kan de maximumsnelheid op de A10 Zuid tijdens de werkzaamheden beperkt worden als dit een bijdrage levert. Afgewogen kan worden of korter en sneller werken door regelmatig afsluiten van de A10 Zuid minder overlast met zich meebrengt dan langer durende werkzaamheden. Lees alvast het komend wijkkrantarikel.

Lees verder over: Algemeen, Dok, Inspraak, OV, Publicaties, Verkeer, Voorzieningen.