Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

ontwikkelgebied Verdi en Nieuwe Meer in Zuidas

7 maart vergadering commissie RO
23. Instemmen met agendering principebesluit Verdi aan de commissie RO Nr. BD2018-002394. Met een positief advies Bestuurscommissie Zuid. Lees de brief  Verdi en Kop Amsterdamse bos en lees de principenota_verdi_-_november_2017.

Bericht Zuidas d.d. november 2017: 'Het college van B&W van Amsterdam heeft ingestemd met het principebesluit om de ontwikkelmogelijkheden te onderzoeken voor het gebied ten westen van Zuidas. (zie kaart Koers 2025) Het gaat daarbij om groen, woningen en kantoren." lees verder

Uit de Principenota Verdi blz. 19 " Consultatie, communicatie en participatie in het vervolgtraject    In het vervolgtraject zal Zuidas in samenwerking met stadsdeel Zuid een participatietraject organiseren om met de stakeholders in het gebied (per deelopgave) de ontwikkelrichting te bespreken en verder vorm te geven. Het zal hierbij niet alleen om de eigenaren in het gebied gaan, maar ook om belangenverenigingen zoals de fietsersbond, gebruikers van de Sportas en het Jachthavengebied, bewoners van omliggende gebieden zoals het Stadionplein en Buitenveldert, woonbootbewoners en mogelijke toekomstige gebruikers van het gebied. De uitkomsten van dit participatietraject zullen meegenomen worden in het concrete ontwerp en programma voor het gebied. Tevens zullen er één op één gesprekken plaatsvinden met de eigenaren in het gebied, gaande over waar kansen voor ontwikkeling zijn." lees meer in de Principenota Verdi – november 2017 (PDF, 2,6 MB)

De oevers van het Nieuwe Meer zijn ook als ontwikkellocatie aangewezen zie figuur_7_uitbreidingslocaties_koers_2025. En Nul20 berichtte in maart 2016: Schinkelkwartier en Nieuwe Meer: 5700 woningen. Het Schinkelkwartier is misschien wel het meest verrassende ontwikkelgebied van Koers 2025. Er zijn maar weinig Amsterdammers die zich iets kunnen voorstellen bij het wonen in dit bedrijvengebied langs de A10 en A4. Toch worden momenteel in de Riekerhaven al de eerste (tijdelijke) wooneenheden voor jongeren en studenten neergezet.

Lees verder over: Algemeen, Flanken, Zuidasgebieden.