Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Ontwikkelingen in gebied Verdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2022 Bericht van Zuidas: "*Tripolis-Park richting oplevering   Zo’n anderhalf jaar na de start van de bouw gaat Tripolis-Park langzaam richting oplevering. Buiten krijgen de voormalige torens de laatste planken van hun nieuwe, duurzame gevel. Binnen werkt de aannemer de details af.

Bericht Zuidas: *Hoe gaat Verdi vergroenen? Op dinsdag 28 september 2021 organiseerde Amsterdam Zuidas de Groene Wandeling door Verdi. Met zo’n 45 buurtbewoners wandelden we door het gebied, waarbij we met de deelnemers in gesprek gingen over het Groenplan Verdi. Lees meer Download de flyer  en het pdf groenplan Verdi.

Bericht Zuidas: *28 september 2021: wandelend praten over vergroenen Verdi     Bewoners van Verdi, de meest westelijke buurt van Zuidas, hebben het woord ‘vergroenen’ al vaak gehoord. Wat we ermee bedoelen staat in het Groenplan Verdi. Op 28 september 2021 vertellen we er al wandelend alles over. Wandelt en praat u mee? Meldt u hier aan voor de wandeling. Lees meer of bekijk het Groenplan Verdi en de samenvattende flyer.

juli 2021 bericht van Zuidas: Buitengevel Tripolis-Park bijna klaar    * De transformatie van Tripolis-Park is in een belangrijke fase beland. Anderhalf jaar na de start van de bouwwerkzaamheden, wordt nu de hand gelegd aan de buitenkant. Dat blijkt nog een aardig puzzelwerk. ‘Het oorspronkelijke complex heeft ruim 1700 verschillende kozijnen, die hebben we stuk voor stuk laten namaken.’ Lees meer

3 maart 2021 Lees meer in Het Parool over de nieuwe wijk Verdi. 

BPZ heeft zienswijze ingediend bij Verdi deelplan 2. Met name het geringe aantal parkeerplaatsen baarde zorgen. Lees het in dit pdf zienswijze Verdi deelplan 2. Kern is: de gehanteerde parkeernorm is te laag en wijkt af van wat gebruikelijk was. In de nota van beantwoording januari 2021 leest u re op zw BPZ Verdi deelpl 2 26.1.2021 de reactie.

oktober 2020  Berichten van Zuidas: Investeringsnota Verdi deelplan 2 ligt ter inzage      Van 15 oktober t/m 25 november 2020 ligt de concept-Investeringsnota voor het tweede deelplan voor Verdi ter inzage. Verdi is het gebied tussen De Nieuwe Meer, het Boeierspad, de Amstelveenseweg en het Olympisch Stadion. De concept-Investeringsnota deelplan 2 met de bijlage vindt u hier en bij de stadsloketten op Amstel 1 en de President Kennedylaan 923. U moet hiervoor wel even een afspraak maken via het telefoonnummer 14 020. Gedurende de terinzagelegging kan iedereen een zienswijze op de concept-Investeringsnota indienen. Indienen zienswijzen kan per email via verdi.zuidas@amsterdam.nl of per post naar het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.• Per post naar: Amsterdam Zuidas, Team Verdi, Postbus 79092, 1070 NC  Amsterdam • Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via 020-5752111, Lees hier meer over de terugkoppeling.
En 4 november vindt de onlinebijeenkomst deelplan 2. Verdi tussen 19.30 en 20.30 uur plaats via Microsoft Teams. Aanmelden  stuur een mailtje naar contact@Zuidas.nl.

BPZ heeft een zienswijze ingediend bij ontwikkelgebied Verdi deelplan 2 dat tot 25 november 2020 terinzage ligt. Lees het in dit pdf zienswijze Verdi deelplan 2. Kern is: de gehanteerde parkeernorm is te laag en wijkt af van wat gebruikelijk was. In de nota van beantwoording januari 2021 leest u hier re op zw BPZ Verdi deelpl 2 26.1.2021 de reactie.

september 2020     Bericht Zuidas:*Filmpje: wat zijn de plannen voor woningen in Verdi?        De afgelopen jaren organiseerden we bijeenkomsten voor belangstellenden over de ontwikkelplannen in het gebied Verdi in Zuidas. Inmiddels worden de ideeën concreter en hebben we een volgende stap gezet. Kijkt u mee?

22 december 2019 Tripolis (omgevingsvergunning) en bekijk de documenten Vaststellingsbesluit (PDF) en Besluitdocument (PDF)

20 september  2019  Bericht Zuidas: Plan voor herontwikkeling Tripolis en MER Verdi ter inzage dus liggen t/m woensdag 30 oktober 2019 verschillende documenten ter inzage die te maken hebben met de ontwikkeling van Verdi, het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en De Nieuwe Meer. Lees meer En: Investeringsnota Verdi vastgesteld     De gemeenteraad heeft op 19 september 2019 de Investeringsnota vastgesteld voor een deel van Verdi. Het plan beschrijft de voorgestane stedenbouwkundige ontwikkelingen en de financiële kant daarvan. Lees meer
18 september 2019 behandeling in de vergadering gemeenteraad: agendapunt 33  Instemmen met de concept Investeringsnota Deelplan 1 Verdi.

 
7 juni 2019 artikel "Verdi Tuigt omgeving de schoen op" van INZUID door Peter Roeffen Lees meer
 

Berichten Zuidas mei 2019: "Voortgang van de ontwikkeling Zuidas-gebied Verdi      Er werden 21 zienswijzen ingediend van bij het gebied betrokken bewoners, bedrijven en instellingen. En:Voor de herontwikkeling Tripolis: onderdeel van de investeringsnota voor deelgebied 1, vinden op dit moment voorbereidingen plaats. De huidige eigenaar van het complex is in een ver gevorderd stadium met het plan voor de herontwikkeling van het gebouw en de ruimte eromheen. Architectenbureau MVRDV heeft hiervoor het ‘Venster Zuid’ ontworpen. Het gaat om een nieuw bouwvolume, dat met een lengte van zo’n 155 meter de gebouwen Tripolis 200 en 300 gaat overspannen.De ontwikkelaar is begonnen met het voorbereiden van de te doorlopen procedures. Zo is een kapvergunning aangevraagd voor circa 25 bomen die weg moeten voor de realisatie van het nieuwe gebouw. Eind november 2019 organiseert Zuidas opnieuw een infobijeenkomst." Bericht Zuidas Lees meer  
En: "TQ in Tripolis, het begin van een grote herontwikkeling    Technologiehub TQ houdt sinds eind april kantoor in Tripolis , het monumentale kantorencomplex aan de A10 en de Amstelveenseweg. En TQ neemt andere huurders mee. Ze blijven in principe drie jaar. Dan ondergaat Tripolis een metamorfose." Lees meer

1 april 2019 informatiebijeenkomst over plannen Verdi, Frans Ottenstadion, IJsbaanpad 43. Meld u aan voor een van de presentaties (3x dezelfde). Start 15.30 – 16.00 uur  Inloop en informatiemarkt, 16.00 – 17.00 uur  Presentatie ronde 1, 17.30 – 18.30 uur  Presentatieronde 2, 19.00 – 20.00 uur Presentatieronde 3, 20.30 uur Einde informatiemarkt

Berichten Zuidas 2019  *Ter inzage van 7 maart t/m 17 april 2019. Uw zienswijze op de concept-investeringsnota en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau stuurt u naar het college van b&w van Amsterdam. Per adres: Amsterdam Zuidas, Team Verdi, Postbus 79092, 1070 NC  Amsterdam. of per e-mail via contact@zuidas.nl. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0800-5065. Het belangrijkste document is de concept-Investeringsnota voor deelplan 1 Verdi. Dit deelplan gaat over het noordoostelijk deel van Verdi tussen de A10, het Burgerweeshuispad, de Stadiongracht en de Amstelveenseweg. Ook de kavel van het gebouw Infinity (de Schoen) hoort bij deelplan 1 Verdi. Het college heeft de concept-Investeringsnota Deelplan 1 vrijgegeven voor inspraak met de concept-Projectnota en de verkennende milieuonderzoeken als bijlagen. Lees meer en bekijk alle documenten hier. Of lees enkele stukken zoals Concept investeringsnota voor deelplan 1 Verdi.

2018  op 9 en 16 april waren er inloopavonden voor bewoners en belangstellenden.

2017 Uit de Principenota Verdi blz. 19 " Consultatie, communicatie en participatie in het vervolgtraject    In het vervolgtraject zal Zuidas in samenwerking met stadsdeel Zuid een participatietraject organiseren om met de stakeholders in het gebied (per deelopgave) de ontwikkelrichting te bespreken en verder vorm te geven. Het zal hierbij niet alleen om de eigenaren in het gebied gaan, maar ook om belangenverenigingen zoals de fietsersbond, gebruikers van de Sportas en het Jachthavengebied, bewoners van omliggende gebieden zoals het Stadionplein en Buitenveldert, woonbootbewoners en mogelijke toekomstige gebruikers van het gebied. De uitkomsten van dit participatietraject zullen meegenomen worden in het concrete ontwerp en programma voor het gebied. Tevens zullen er één op één gesprekken plaatsvinden met de eigenaren in het gebied, gaande over waar kansen voor ontwikkeling zijn." lees meer in Principenota Verdi november 2017.

2016  De oevers van het Nieuwe Meer zijn ook als ontwikkellocatie aangewezen zie figuur_7_uitbreidingslocaties_koers_2025. En Nul20 berichtte in maart 2016: Schinkelkwartier en Nieuwe Meer: 5700 woningen. Het Schinkelkwartier is misschien wel het meest verrassende ontwikkelgebied van Koers 2025. Er zijn maar weinig Amsterdammers die zich iets kunnen voorstellen bij het wonen in dit bedrijvengebied langs de A10 en A4. Toch worden momenteel in de Riekerhaven al de eerste (tijdelijke) wooneenheden voor jongeren en studenten neergezet.

 

Lees verder over: Flanken, Groen, Water & Lucht, Noordzone, Verdi.