Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Ontwerp omgevingsvisie Amsterdam 2050

Tervisielegging t/m 3 maart ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en bijbehorend ontwerp-Omgevingseffectrapport. Een zienswijze indienen? Download hier de ontwerp-omgevingsvisie (PDF).  Stuur uw zienswijze naar omgevingsvisie@amsterdam.nl of per brief naar de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

BPZ heeft hierop een zienswijze ingediend lees meer in het pdf Zienswijze op omgevingsvisie 2050- feb 2021

Lees verder over: Algemeen, Inspraak.