Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Ontwerp Structuurvisie & plan MER ZuidasDok

Openbare kennisgeving ontwerp Structuurvisie en Milieueffectrapport ZuidasDok. Van donderdag 8 maart t/m woensdag 18 april 2012 liggen de stukken ter inzage bij o.a. het voorlichtingsloket van het Stadhuis, Amstel 1, het stadsdeelkantoor  Zuid, Pres. Kennedylaan 923 en loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301. Zienswijze voor 18 april 2012 indienen.

Lees verder over: Dok, OV, Verkeer.