Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Ontwerpbestemmingsplan; geluidhinder Fred. Roeskestraat

Hogere waarden geluidhinder onrwerpbestemmingsplan Frede Roeskestraat. Geagendeerd voor de vergadering 20 maart 2013 raadscommissie BWK.

Lees verder over: Flanken, Inspraak.