Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Ontwerpbestemmingsplan Zuidas Ravel ter inzage

Dienst Zuidas geeft op 25 februari 2016 een toelichting op het ontwerpbestemmingplan Zuidas Ravel. U kunt zich voor de informatieavond aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@zuidas.nl. Hier vindt u meer documenten.

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Ravel met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 4 februari 2016 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen: Het Stadsloket van het stadhuis en het stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Zuidas-Ravel is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1403BPGST-OW01. Zienswijzen kunt u voor 17 maart 2016 indienen bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Lees verder over: Inspraak, Organisatie, Publicaties, Ravel, Voorzieningen.