Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi

kaart_zuidas_vivaldi_nummers-2Dienst Zuidas heeft op 19 november het bestemmingsplan toegelicht en vragen van aanwezigen beantwoord.

Op een van de vrije kavels komt een hotel de andere kavels hebben de bestemming gemengd. Omwonenden uitten hun zorg over de komst van nog een hotel in Vivaldi want nu al geven bestaande hotels nogal wat overlast aangaande o.a. bereikbaarheid, geluid, parkeerdruk en verkeersstromen van touringcars en leveranciers. Handhaving op die punten door het stadsdeel laat te wensen over. Bewoners zullen in ieder geval hierover met de gebiedsmakelaar in overleg gaan.

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1404BPGST-OW01.

Zienswijze: Vanaf 4 november ligt het plan zes weken ter inzage op het stadhuis. Een zienswijze indienen doet u voor 17 december 2015, en richt u aan de gemeenteraad van Amsterdam, p/a: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524. De kennisgeving leest u hier.

Lees verder over: Inspraak, Vivaldi.