Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Ontwerpomgevingsvergunning The Valley Zuidas Ravel

Ontwerpomgevingsvergunning voor gebouw met 3 woontorens in Zuidas Ravel ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (zaaknummer 2225471) heeft betrekking op het oprichten van een multifunctioneel gebouw met drie-laags parkeerkelder, plint en drie woontorens. Het ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Ravel (eerste uitwerking) ontwerpbesluit hogere waarden en de ontwerpomgevingsvergunning voor de activiteit bouwen liggen met ingang van 27 januari 2017 zes weken ter inzage bij: Het Stadsloket stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. en het stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Het ontwerpuitwerkingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1605BPGST-OW01 en bij de dienst ODNZKG is de ontwerpomgevingsvergunning te raadplegen (zie onderaan bij Wabo). Zienswijzen richt u aan het college van B&W van Amsterdam, directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. lees de bekendmaking

 

 

 

 

Lees verder over: Inspraak, Ravel.