Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Opmerkingen over NVU voor museumkavel en Fred. Roeskestraat

Deze beide ingrijpende NVU’s hebben betrekking op gebieden aan de rand van de Zuidas. Op de museumkavel zal de bebouwings-opppervlakte vervijfvoudigen met een dichtheid deels vergelijkbaar met Mahler-4. In beide NVU’s ontbreekt een maximale bouwhoogte. Gezien de beoogde dichtheid mag je uitgaan van 70 tot 90 meter met torens in het Beatrixpark, die tenminste 3 keer zo hoog zijn als hoogste bomen in het park. Met deze massieve bebouwing verschrompelt het aanliggende park en raakt ingeklemd tussen de RAI hallen en deze nieuwbouw. Aan de zuidzijde van het park krijgt de A10 volgens de nieuwste Dokplannen 2 keer zes rijstroken, die in de tunnel verdeeld worden in twee lagen van 3 rijstroken. Naast de huidige oprit vanuit de Europaboulevard. komt een afrit vanuit de Europaboulevard bovengronds naar de Beethovenstraat. De omvang van deze A10 verbreding is onduidelijk.

De NVU voor de Fred Roeskestraat staat in schrille tegenstelling met het zeer nieuwe bestemmingsplan Scholenstrook voor dit gebied. Waarom deze plannen nu zo ingrijpend – met vele funkties waarvan alleen de totale omvang bekend is – gewijzigd moeten worden is ons niet duidelijk. Een andere visie op de Zuidas wordt ontkend. De Visie Zuidas 2004 zou een uitwerking zijn van die uit 2001. Vormt een dreigend tekort voor het Dokmodel de verklaring?

Met deze forse bebouwing en de ruime parkeernormen voor wonen en voorzieningen komen er veel nieuwe parkeerplekken, die in de zijstraten – in de Zuidas gebruikelijk – ontsloten worden. Deze zijstraten gebruiken voetgangers en fietsers tussen park en Beethovenstraat. Overlast door in- en uitrijdend autoverkeer wordt onvermijdelijk. Afslaand autoverkeer in de Fred Roeskestraat geeft vergelijkbare hinder met die bij de garageinrit op het Mueumplein, waar ook het voet- en fietspad gekruist wordt.

Het BPZ ziet de gevolgen van de enorme kosten van het Dokmodel. Nu de grondopbrengsten rondom station Zuid onvoldoende zijn, komen de flanken onder druk. Bedrijven betalen niet mee aan het Dok en het Rijk geeft slechts geld voor de Zuidas met of zonder Dok. Na bezuiningen op sociale woningen en een forse ingreep bij het openbaar vervoer, draagt Amsterdam 3 keer zoveel – 1,4 miljard – bij dan het Rijk. Mede daarvoor moeten de randen van de Zuidas zoals in de Fred Roeskestraat en naast het Beatrixpark enorm verdicht worden ed de beide NVU’s tonen de gevolgen. Ook loopt een onderzoek – buiten het NVU! – om van de Fred Roeskestraat en drukke route te maken met een verbreding tot een 4 strooks weg.
Het BPZ vindt dat de ligging van een gebied bepalend moet zijn voor de dichtheid en hoogte van de bebouwing. Een aantrekkelijke inrichting van de gehele Zuidas is veel belangrijker voor de gebruikers en omwonenden, dan de komst van het Dok tegen elke prijs.

Lees verder over: Inspraak, Noordzone.