Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

OV ZuidasDok en bereikbaarheid Zuidas

Nieuws uit het DB Regioraad 5 december 2013

1. Nader onderzoek maatregelen OV Zuidas

In juli 2012 is door de gemeente Amsterdam, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Stadsregio Amsterdam een bestuursovereenkomst getekend voor het ZuidasDok en heeft de Stadsregio 130 miljoen euro voor het project beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is bestemd voor maatregelen voor bus, tram, metro, overstap en fiets. Hiervoor is de netwerkstudie OV Zuidas gestart om te kijken hoe het OV zich op de lange termijn rond de Zuidas ontwikkelt. Het DB stelt vast dat nader onderzoek voor de volgende onderdelen zinvol is:

  • Het verder uitwerken van de trambaan Parnassusweg – Zuid (en mogelijk door naar Van Nijenrodeweg) in aanvulling op de Verkenning Tram Gelderlandplein;
  • de ruimtelijke reservering voor de trambaan Zuid-Rai in de projecten Ravel en Vivaldi;
  • het realiseren van quick wins voor doorstroming van de bussen in het Zuidasgebied;
  • keervoorzieningen trams in de Zuidas;
  • locatie en fasering busstation op de Zuidas;
  • kruising Buitenveldertselaan- De Boelelaan.

Er worden met de opdrachtgevende partijen van ZuidasDok afspraken gemaakt over de uitvoering van deze onderzoeken.

2. Beter Benutten Zuidas

Het DB verleent een subsidiebijdrage van € 156.000,- aan de Dienst Zuidas van de gemeente Amsterdam voor de uitvoering van het project ‘Beter Benutten Zuidas’. In het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam is vanuit het MIRT najaarsoverleg 2011 een rijksbijdrage gereserveerd voor het uitvoeren van maatregelen die de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam moeten verbeteren. De Stadsregio treedt hierbij op als budgetbeheerder en subsidieverstrekker. Met Beter Benutten Zuidas wordt een serie bereikbaarheidsmaatregelen uitgevoerd, zoals auto delen, parkeerbeleid en de inzet van een bereikbaarheidsteam.

 

Lees verder over: Dok, OV, Verkeer.