Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Overleg Verenigingen van Eigenaren Beethovenstraat

Het Overleg Verenigingen van Eigenaren Beethovenstraat behartigt de belangen van bewoners aan weerszijden van de Beethovenstraat in de Prinses Irene Buurt. Het overleg onderneemt initiatieven in alle zaken die de woonomgeving dreigen aan te tasten, bijvoorbeeld veranderingen van architectonische, verkeerskundige, stedenbouwkundige of milieukundige aard. Wij zien toe op naleving en de veranderingen (vrijstellingen) van het bestemmingsplan. In principe wordt iedere VvE door een bestuurslid vertegenwoordigd. Met het stadsdeel is zowel overleg op ambtelijk niveau als met het stadsdeelbestuur.Inlichtingen:
de heer Dr. ir.  A.J.H. Mante
Telefoon: 676 15 69