Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Impressie overleg Zuidas, RAI en buurtbewoners mei 2020

Overleg met Zuidas, de RAI en buurtbewoners. BPZ deed ook mee in de conference call op 26 mei 2020. De volgende punten kwamen aan de orde:
*Er is een nieuwe medewerker van Zuidas voor de RAIbuurten en Beethoven; Patricia Clijnk,
*De vertegenwoordiger van de RAI was uiterst somber. Het verlies van inkomsten door de tijdelijke sluiting vanwege de coronacrisis is groot. De hoop is dat enkele kleine evenementen in de zomer toch doorgaan. Maar bouw/verbouw plannen gaan de ijskast in want nu al is er geen budget meer. Ook niet meer voor uitvoering van plannen voor hal 5 en P 9 en P 10,
*Boukje van Zuidas meldt:
-Dat in juni bewoners van de Wielingenbuurt worden benaderd met een vragenlijst over de wensen en behoeften voor de inrichting van de Wielingenstraat. Wat er met de groenstrook gebeurt, daar kan de RAI geen bijdrage leveren of het stadsdeel moet actie ondernemen. Er wordt een Nota van Uitgangspunten opgesteld die in september naar het college gaat ter vaststelling. Daarna komt de NvU ter inzage te liggen en kan er op gereageerd worden. De planning is dat de herinrichting in 2022 plaatsvindt,
-In juni worden de kades van de Boerenwetering bij Strand Zuid vernieuwd want momenteel stroomt er zand weg,
-Verder komt er binnenkort een antwoord op het raadsadres betreffende de overlast in de Wielingenstraat,
-Strand Zuid gaat in afgeslankte vorm open,
-In juni wordt er weer gecommuniceerd over herinrichting Europaplein Oost- en plaatsing kunstwerk. De opening zal virtueel plaatsvinden,
-Het programmateam (stadsdeel Zuid, RAI en Zuidas) gaat in september in gesprek,

Het vervolgoverleg met de buurt kan in juni plaatsvinden via conference call, ook juli wordt genoemd voor een live bijeenkomst in de Rai,

door BPZ opgetekend

Lees verder over: Beatrixpark, Inspraak, RAI, Verkeer, Voorzieningen.