Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Impressie themabijeenkomst Parkeeroverlast rond Zuidas 7 maart 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe bewonersavond op 7 maart was drukbezocht door bewoners, vertegenwoordigers van de Gemeente en het Stadsdeel, van Zuidas en van de VU/VUmc. Ook hebben enkele bewoners die niet aanwezig konden zijn zich persoonlijk, per telefoon of per e-mail tot het bewonersplatform gewend. Een duidelijk signaal dat de problematiek leeft. In de PowerPointpresentatie werd het probleem geschetst en toegelicht met foto’s en werden mogelijke oplossingen genoemd met hun vóór- en tegen argumenten. De problematiek is duidelijk: een flink aantal medewerkers en/of bezoekers van Zuidas en VU/VUmc maakt geen gebruik van de parkeermogelijkheden in de parkeergarages, maar kiest er voor op straat te parkeren. En dan natuurlijk zo dicht mogelijk bij de plaats van bestemming. Dat leidt tot overwegend dagparkeren op de De Boelelaan en de aangrenzende zijstraten. De gevolgen zijn te voorspellen: bewoners die een betaalde vergunning hebben om te parkeren, kunnen hun auto niet meer kwijt als ze hun woonadres overdag verlaten hebben en weer naar huis terugkeren. En dat is voor de vele bejaarden en minder validen in deze straten bijna onoverkomelijk, maar ook voor mensen met zware boodschappentassen, en bezoekers waaronder medisch en hulppersoneel een dagelijks terugkerende bron van ergernis.

Hoe lossen we dit op?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAParkeren in de stad is een algemeen probleem, waarbij door de parkeerders een afweging gemaakt wordt tussen de kosten enerzijds en het gemak van de auto anderzijds. Als het gratis is, zijn mensen bereid een flink eind te lopen of een vouwfiets mee te nemen. Als wel betaald moet worden, zoeken parkeerders een parkeerplaats zo dicht mogelijk bij hun bestemming waar het tarief voor hen nog aanvaardbaar is. Belangrijk is dus een situatie te doen ontstaan waarbij het onaantrekkelijk is voor parkeerders de straten in de nabije omgeving van hun bestemming vol te zetten.
Unaniem werd gepleit voor de terugkeer van het bewoners parkeren, waardoor in ieder geval voor de bewoners een plaats in de nabije omgeving van hun woning gegarandeerd is. Voor bezoekers van de bewoners zou een regeling met de kraskaarten getroffen kunnen worden. Daarnaast werd geopperd om aan één zijde van de straat bewoners parkeren in te voeren en de andere kant tegen betaling te laten voor bezoekers. De meeste bedrijven en ook de VU/VUmc hebben een regeling voor hun personeel; afhankelijk van hun woon-werkafstand komen ze al dan niet in aanmerking voor een betaald abonnement in de parkeergarage. Niet iedereen maakt gebruik van deze mogelijkheid en sommige mensen wringen zich in allerlei bochten om toch maar met de auto te komen.
Er werd ook gediscussieerd over bloktijden. Die zouden zó gekozen moeten worden dat het voor medewerkers praktisch bijna onmogelijk zou zijn om tijdens hun werktijd naar de parkeermeter te lopen. Daarbij zou ook het digitaal op afstand melden van het parkeren onmogelijk gemaakt moeten worden.
Het uitbreiden van de parkeermogelijkheden op Zuidas, waaronder het gebruik van het Gershwinplein en de nog niet bebouwde terreinen als parkeerplaats, zal geen oplossing bieden als de tarieven niet worden aangepast.
Hoewel het accent van de bijeenkomst lag op de overlast door Zuidas en VU/VUmc, blijkt in het weekend overlast te worden veroorzaakt door bezoekers van AFC en worden de parkeermogelijkheden op Geervliet vooral gebruikt door medewerkers van de winkels op het Gelderlandplein en van de politie. Ook deze bewoners pleitten voor maatregelen, zoals het afsluiten van Krooswijkhof tegen de AFC-overlast. Voor Geervliet zou ook bewoners parkeren kunnen worden ingevoerd, maar nog beter is het winkelpersoneel en de politie op een andere plek te laten parkeren.

Het bewonersplatform Zuidas en de commissie ruimtelijke ordening van het WOC zullen de conclusies van deze avond neerleggen in een brief aan Stadsdeel en Gemeente en hen vragen om adequate maatregelen. De brief komt evenals de presentatie op de website van het bewonersplatform. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd.

Cisca Griffioen, BPZ

Maart 2013

Lees verder over: Publicaties, Thema-avonden, Verkeer, VU(mc).