Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Gebiedsontwikkeling Parnas: plannen kavels en oude rechtbank met o.a. museum

maart 2022 De plannen om een Museum te vestigen in de oude rechtbank aan de Parnassusweg hebben recent ter inzage gelegen en een buurtbewoner van de Irenebuurt heeft een zienswijze ingediend waarin o.a. aandacht wordt gevraagd voor wateraspecten zoals grondwaterstand en beheer. Daarnaast zou muziek in de vergunning opgenomen moeten zijn. Lees meer in het pdf Zienswijzen MCA Irene buurtbewoner mrt 2022

MCA (museum) van 3 februari t/m 16 maart 2O22 kan een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunning en het ontwerp verkeersbesluit worden ingediend via digitale formulieren op www.odnzkg.nl. Of schriftelijk sturen aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. U kunt de stukken bekijken via de website (Het planidentificatienummer (lD) is NL.lMRO.0363.K2104BPGST-OW0) en inzien bij het Stadsloket Zuid (President Kennedylaan 923, tO79 MZ, Amsterdam) en het Stadsloket Centrum.       

25 oktober 2021 Verslag info bijeenkomst over plannen voor een Museum of Contemporary Art in oude rechbank. Lees hier het verslag en bekijk de presentatie (pdf)

Bericht van Zuidas   De gemeenteraad stemde op 15 september 2021 in met de vestiging van een museum voor hedendaagse kunst in het voormalige rechtbankgebouw aan de Parnassusweg. Op 25 oktober 2021 organiseerden we een bijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden. De Hartwig Art Foundation – de initiatiefnemer en ontwikkelaar van het museum – lichtte het voorlopig ontwerp van het museum toe en de gemeente gaf informatie over het te doorlopen proces.

 

9 juli 2021 Bericht van Zuidas: Plannen voor kavels tijdelijke rechtbank aangepast   Op de plek waar nu nog de tijdelijke rechtbank staat, komen woningen en kantoren. Dat was al eerder gemeld. Om de woonkwaliteit te waarborgen, zijn de plannen aangepast. Er is nu gekozen voor een indeling die bestaat uit één basis met daarop twee torens. Lees meer en bekijk de presentatie en het verslag   

Op 22 april 2021 was er voor bewoners een informatiebijeenkomst over de gebiedsontwikkeling van de kavels met de (deels) monumentale rechtbank en de naastgelegen tijdelijke rechtbank aan de Fred.Roeskestraat. Nu de nieuwe rechtbank op 3 mei in gebruikt is genomen vervullen de gebouwen geen functie meer voor de rechtbank. De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf de eigenaar van de rechtbank zijn met elkaar in gesprek over de gebiedsontwikkeling van deze kavels. De gemeente is er eveneens bij betrokken voor de vaststelling van de (her)bestemmingsplannen en de nota van uitgangspunten. Lees het verslag Parnas en bekijk de impressies op basis van de nvu.

Lees verder over: Fred. Roeskestraat, Kunst & Cultuur, Noordzone, Parnas, Voorzieningen.