Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

PARNAS (wijkkrantartikel)

De Parnassus, in het Nederlands vroeger Parnás geheten, is de berg in Griekenland waarop Delphi ligt. De berg is gewijd aan Apollo en is het tehuis van de muzen. Het gebied is hoog en onherbergzaam. Zuidas heeft de buurt rondom de Fred. Roeskestraat omgedoopt tot Parnas. Frederik Roeske was een componist-musicoloog en koordirigent en past dus goed in de traditie van naamgeving van Zuidas. Mooie gedachte dat hij op de Parnassus zou verblijven. Tot Parnas van Zuidas behoort de oude en de nieuwe rechtbank en de Fred. Roeskestraat. De oude rechtbank is een Gemeentelijk monument, waarvoor nog een bestemming gezocht wordt. Zuidas heeft in de afgelopen 20 jaar duidelijk veel geleerd. Vroeger werden bewoners liefst in een zo laat mogelijk stadium betrokken bij de Start- en Uitvoeringsbesluiten, waar dan nog wel bezwaar tegen kon worden gemaakt. Maar bij de planning voor Parnas blijkt dat Zuidas begrepen heeft dat vroegtijdig inschakelen van bewoners en gebruikers van dit gebied tot veel betere resultaten kan leiden. Natuurlijk zijn de termen aangepast. Het Startbesluit heet nu Principenota en het Uitvoeringsbesluit heet nu Investeringsnota. Op 9 mei vond de eerste raadpleging van bewoners, gebruikers en belanghebbenden van dit gebied plaats. Een korte wandeling door de straat en daarna in het WTC. De plannen richten zich vooral op een drietal thema’s: diversiteit, verbinding en groen. Diversiteit Bij diversiteit wordt gedacht aan een gemengde wijk met ruimte voor iedereen. Vanuit de deelnemers wordt woningbouw op de plaats van de tijdelijke rechtbank op prijs gesteld. Verder zou in de oude rechtbank een wijkcentrum kunnen komen met ruimte voor culturele activiteiten, kleine horeca, taallessen enz. Dat zou ook ’s avonds open moeten zijn, waardoor ook de sociale veiligheid in de buurt wordt bevorderd. Verbinding Voor het thema verbinding is het belangrijk om rekening te houden met de specifieke bezoekers van de rechtbank, het uitvaartcentrum en de begraafplaats. Deze vergen parkeermogelijkheden op korte loopafstand. Daarnaast moeten er veilige fiets- en looproutes gemaakt worden. Voor het openbaar vervoer is de Brittenpassage van belang en aan de kant van de Amstelveenseweg de bus- en tramlijnen. Speciale aandacht verdient de verbetering van de kruispunten. Groen Het thema groen kan in Parnas worden uitgewerkt door waar mogelijk stevige en niet te kleine bomen te planten en daarnaast bloeiende gewassen waarbij er in elk seizoen bloeiende planten zijn. Hierbij moet ook gedacht worden aan een kinderspeelplaats en kunst in de openbare ruimte. Hoe gaat het verder? De plannen voorzien in een Principenota die in de zomer van 2019 wordt vastgesteld door het College van B&W. Van medio 2019 tot medio 2020 wordt de Investeringsnota opgesteld, waarbij ruimte is voor meedenken door de omgeving. Deze Investeringsnota wordt vastgesteld door de Gemeenteraad waarbij dus ook weer inspraak mogelijk is. Al met al blijven wij hopen op een mooie verblijfplaats voor de Muzen en geen onherbergzame Parnassusberg.  Het bewonersplatform  Zuidas houdt u op de hoogte  via  www.bewonersplatformzuidas.nl.

Cisca Griffioen

wijkktrantartikel mei/juni 2019

 

Lees verder over: Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Organisatie, Parnas, Publicaties.