Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Plan groene Zuidas

Investeren in groene kwaliteit – Plan voor een groene Zuidas
Het ‘Plan voor een groene Zuidas’ zoekt de vergroening niet zozeer in de hoeveelheid, maar vooral in de kwaliteit van groen. Kwaliteit in groen betekent duurzaam groen (met een lange levensduur) en grote variatie in typen en verschijningsvormen. Dus niet alleen bomen, maar ook heesters, klimplanten, oeverbeplanting, water, ruigte, kruidachtige en bloemrijke beplanting, grassen, vaste planten en bollen. Lees meer
Op 15 februari 2018 is het 'Plan voor een groene Zuidas' goedgekeurd door de gemeenteraad. Bekijk het pdf Plan-voor-een-groene-Zuidas-raadsdocument

Lees in het pdf meer over de plannen voor een groene Zuidas – raadsdocument van december 2017. In de raadscommissie RO en de raadsvergadering van februari 2018 worden de groene ambities van Zuidas besproken.

Amsterdam Zuidas stelt 200.000 euro beschikbaar voor groen initiatieven van bewoners en bedrijven.
Zuidas berichtte: “Er komt een pot beschikbaar waaruit de komende vijf jaar groene ideeën en initiatieven van bedrijven en bewoners kunnen worden gefinancierd. Meer informatie hierover volgt nog voor de zomer 2018. Lees meer

 

Lees verder over: Algemeen, Groen, Water & Lucht.