Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Plan van aanpak ZuidasDok

Bouw tunnel naast de A10 start in 2016. Pdf Hoofdlijnen Plan van Aanpak 2012 2015 dd 31.1.2013 def. Want op de Zuidas zal de A10 ondergronds worden gebracht terwijl een uitgebreider spoortracé bovengronds blijft. Ook de aanpak van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel maken deel uit van het project.

De eerste voorbereidende werkzaamheden beginnen in 2013 en zullen 3 tot 4 jaar duren. Dit zijn bijvoorbeeld werkzaamheden als het verleggen van kabels en leidingen en het verplaatsen van fietsenstallingsplaatsen. In die periode lopen tegelijkertijd planologische procedures voor het Tracébesluit, het Milieueffectrapport en de aanpassingen van de bestemmingsplannen. Daarna wordt gestart met de bouw van de tunnels en de stapsgewijze aanpak van het station en de stationsomgeving van station Amsterdam Zuid.

De trein, metro, bus en station blijven tijdens de werkzaamheden functioneren terwijl de drukte in en rond het station elk jaar verder toeneemt. De tunnels van de nieuwe A10 worden vanaf 2016 / 2017 naast de huidige A10 gebouwd zodat tijdens de werkzaamheden het verkeer zo ongehinderd mogelijk door kan stromen.

Lees verder over: Dok, Publicaties.