Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Planologische Werkgroep (zie WOOR)

De Planologische Werkgroep is een voormalige werkgroep van het eveneens voormalige Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt. Momenteel is de werkgroep slapend maar normaal gesproken behartigt ze de belangen van buurtbewoners op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen in het stadsdeel Zuid in het algemeen en de Rivierenbuurt in het bijzonder. Door tijdig informatie in te winnen probeert de werkgroep, voordat inspraak plaatsvindt, mee te denken en te praten over de plannen om de hinderlijke gevolgen voor de buurt te beperken c.q. weg te nemen. Daar waar nodig reageert ze op de plannen door formeel in te spreken. De actualiteit bepaalt wanneer de werkgroep bij elkaar komt.

WOOR (Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt)
Rijnstraat 115
1079 HA Amsterdam
t: 020 – 301 00 50 (ma. t/m do.)

email: programmacoordinator@woor.nl

http://www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl

facebookpagina van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt: http://www.facebook.com/huisvandewijkrivierenbuurt